03.10.06 14:46
Det finnes en del norske fraser av typen:
Kjemien stemte liksom. Det var god kjemi. Hvis kjemien stemmer. ...osv når man snakker om potensieller par, par eller ektefeller osv.
Dette dreier seg jo ikke om kjemi i ordets rette forstand, derfor er det egentlig helt dustete uttrykk, så det må vel finnes bedre versjoner på andre språk?
Hva bruker man på tysk?
Og engelsk?

03.10.06 14:47
Mente: potensielle par, ikke potensieller

03.10.06 15:11
På tysk blir det også kjemi:
Die Chemie stimmte sozusagen.
Die Chemie war gut.
Wenn die Chemie stimmt... usw.

03.10.06 15:20
"Bei denen stimmt die Chemie" og lignende bruker man også på tysk. Uttrykket er kanskje litt gammeldags, men ikke helt dustet. Alternativt kan du si: "Die können sich gut riechen." (ordrett: "De liker å lukte hverandre.") eller "Die haben die gleiche Wellenlänge".

03.10.06 16:02, Wowi
samme sak på engelsk. Bruk Google med
"chemistry between"
"chemistry between them"
"chemistry between us"

03.10.06 17:46, michele
hei Wowi! wie geht das übrigens jetzt mit dem 'fjaer' & dem 'hippopotamus'? dessverre jeg greide ikke aa finne ut! hilsen michele

03.10.06 21:44, Wowi
In beiden Wörtern steckt die indoeuropäische Wurzel "pet", in fjær allerdings kaum noch erkennbar.
hippopotamus
fjær > fjòðr (altnorw.), fjäder (schwed.), Feder (deutsch)
hier ist das stimmhafte d eine Variante des stimmlosen t
indoeuropäisch p > germanisch f
damit insgesamt pet > fed

Die erschlossene Bedeutung von "pet" ist fliegen, nach etwas streben. Wenn du Appetit hast, strebst du nach Essen.

03.10.06 22:22, michele
sehr gut! danke! 'hippopotamus' ist 'nilpferd', nicht? also 'federpferd'? 'pegasus'? hm!

03.10.06 22:51
Nein. Hippo: Pferd, potamus: Fluss
In potamus steht das pet. Das Wasser des Flusses "strebt" in eine Richtung, wenn es fließt.

03.10.06 22:57, michele
ok! das pferd strebt in die gleiche richtung wie die feder! (danke für die nachaufklärung!).