02.10.06 17:20
Wie sage ich:
1. die beglaubigte Abschrift der Klageschrift
2. Dieses Formular enthält die gesetzliche Fristen.
3. Der Antragsteller wurde zu diesem Gerichtstermin geladen?
Danke im voraus.

02.10.06 19:40
1. den attesterte kopien av stevningen
2. dette skjemaet overholder de lovfestede fristene
3. Søkeren ble stevnet for denne domstolen

Lemmi

02.10.06 20:47
2 Skal vel heler være:
Dette skjemaet inneholder de lovsatte fristene.

02.10.06 20:48
heler -> heller!

02.10.06 20:51
enthält...
jeg mener, jeg trodde det bare betydde inneholder.
Hvis dette er noe slags juridisk språk, så kan det vel hende enthält kan ha andre oversettelser.
Men 'lovfestede' virker litt for formelt i denne sammenhengen hva?
Derfor lovsatt.

03.10.06 08:27
Vielen Dank!

03.10.06 13:11
Würde hier "lovbestemt" für "gesetzlich" vorziehen:
2. Dette skjemaet inneholder de lovbestemte fristene.

03.10.06 14:39
Tja, jeg vil nok heller sidestille lovsatt og lovbestemt, men igjen, det kommer an på hva slags tekst dette er; en ordinær tekst om noe? eller juridisk?
Er det en tekst med juridisk innhold, så kan man like greit bruke 'lovfestede'.

03.10.06 23:04
I norsk snakkes det mest om "lovbestemte frister" og "lovfestede rettigheter", men alle de nevnte ordene kan selvsagt benyttes.