22.08.06 14:53
kan noen oversette dette?
Er droht dem Mann, holt aus. Dieser weicht geschickt dem angedeuteten Schlag aus.

22.08.06 19:18
Han truer mannen, langer ut. Denne viker behendig unna det antydede slaget.

22.08.06 22:05
Takk skall du ha. Dette er en replikk i et teatermanus.