27.04.21 07:09, Carl
Guten Morgen i Noreg,

Skal man egentlig skrive "hverken" eller "verken" i "hverken A eller B"? Jeg har lært meg "hverken"
og syns det er riktig sånn. Men jeg støtter hver eneste dag i media på skrivemåten "verken". Når jeg
selv skriver nå rødlinjes tilmed "hverken" av korreksjonsprogramet og foreslår "verken" i stedet.

Skal man slutte med stilige "hverken" og skrive "verken" på moderne norsk?

Mange takk for innspill og tanker.

27.04.21 14:05, Slogen
Hverken og verken er valgfritt på bokmål. På nynorsk må det være verken. H-en står for en lyd jeg
tror likna ch-lyden i Nacht på tysk. I øst-nordisk (til øst-nordisk reknes hovedsaklig svensk og
dansk) forsvant denne lyden for lenge siden. I vest-nordisk (til vest-nordisk reknes norsk, islandsk
og færøyisk. Norn, som de snakka på Shetland og Orknøyene til på 1800-tallet, veit jeg lite om, men
det var også vest-nordisk) forandra denne lyden seg til en k i staden for å forsvinne. Derfor heter
det kva, kvar og kval på nynorsk, men ord som kanskje har kommet inn i nynorsk seinere, som viss og
verken (sikkert fra dansk eller lavtysk?), er det kunstig og rart å putte k framfor.

På svensk og dansk har en ikke bruk for h-en, men på dansk skrives den likevel. De fleste eller
svært mange dialekter i Norge har k i staden for h, men de fleste skriver likevel bokmål, og bokmål
påvirker nok mange til å kutte k-en. Uansett er det fornuftig å beholde h-en i disse ordene på
bokmål, på tilsvarende måte som en på færøyisk og islandsk faktisk også utaler slike h-er som k.
Hvar og hval (hvor og hval) på islandsk blir altså uttalt kvar og kval, slik en faktisk også skriver
det på nynorsk: kvar og kval. De orda på bokmål der det uansett ikke er aktuelt med en k-lyd
framfor, kan en også på bokmål gjøre som på nynorsk: kutte bokstaven h, som i viss og verken.

27.04.21 16:02, Carl de
Tusen takk, Slogen!

Jeg holder meg inntil videre fortsatt til "hverken" i så fall.

Jeg utaler jo selv "hva" som "ka" eller "hvor" selvsagt som "kor". Så at uttale og skrivemåte kan falle fra hverandre er jo ikke noe nytt.

Mange har jo begynt å uttale "kj" som "sch". Her fins det en lengre artikkel om fenomenet: https://resett.no/2021/04/27/burde-man-vaere-laerer-om-man-sier-skjottkake/

Sånn er det bare. Ting forandrer seg. Om man liker det eller ei. For meg byr det jo selvsagt ikke på vansker å si "schøleskap" om det skal bli slik. Selv om også jeg foretrekker chjøleskap.

27.04.21 21:47, Slogen
Viss vi ser bort fra sch-lyden (schjøleskap): Hva mener du, foretrekker du kjøleskap med kj-lyd som ch
i church (engelsk), som er veldig vanlig blant anna på Vestlandet, eller foretrekker du kjøleskap med
kj-lyd som ch i ich (tysk)?

28.04.21 05:11, Carl de
Hei Slogen,

atter mange takk. Godt og vanskelig spørsmål du stiller. Jeg mener egentlig den "rette norske
uttale". Hittil har jeg ikke ensett store ulikheter i de forskjellige dialekter hva gjelder uttalen
av "kj" - bortsett nettopp fra denne uvanen på Østlandet med "sch"-lyden.

Om jeg skulle måtte velge mellom "kj" som i (i)ch eller "kj" som i ch(urch) ville jeg jo sagt at den
originale norske uttalen ligger nærmere ved "kj" i (i)ch enn i ch(urch). Men det er mulig det
skyldes feil uttale av "church". For "church" ville jeg jo uttalt som "tschørtsch" og ikke som
"kj"ørtsch som i kirke. Men ikke vet jeg.

Vi sier jeg holder med her til den "rette uttalen" så lenge ikke også nordlendingene har begynt å
anse "schøleskap" som mye tidigere eller finere enn "kjøleskap". Om det sistnevnte inntreffer så
bytter også jeg om til den nærmest rent "tyske" uttaleformen "schøleskap".

Men dette er nokså sikkert noe jeg ikke kommer til å oppleve i min igjenværende livstid.

28.04.21 17:16, Slogen
For det første har vi nok ikke i Norge noen "rett" norsk uttale, og heller ingen standard uttale, så
vidt jeg veit. Mange dialekter uttaler kj-lyden som ch i church (engelsk), og kjøleskap blir omtrent
som tjøleskap. Dette er like bra uttale som å uttale kj-lyden som ch i ich (tysk).

29.04.21 15:38, Carl de
Hmm.... har hørt så mange ulike norske dialekter. For tiden liker jeg den fra Stavanger best. Den er riktig kul og meget spesiell. Har lært meg litt stavangersk tilmed. Kjenner det igjen med engang når en er derfra.

Mens jeg vet at mange fra Øst-Norge sier "schøleskap" har jeg derimot aldri hørt noe som går i retning av "tschøleskap" - som ville altså tilsvart uttalen av "ch" i church sånn som jeg mener at church skal uttales. Men vel, vel. Du vet dette selvsagt bedre.

29.04.21 19:10, Carl de
P.S.: Jeg mente forresten ikke å si at noen av de norske dialektene var mer ekte enn de andre.

Likevel kan man som jeg ser dette ikke si at det ikke fins et ekte norsk. Selvsagt gjør det jo det.

Om man uttaler "syk" eksempelvis som "sükk" så er dette i beste fall et forsøk på å frembringe noen uforståelige norsklignende lyder, men det blir aldri noensinne norsk av det.

Om man derimot skarrer eller ruller eller tygger på r'ene spiller ingen som helst rolle sålenge det er autentisk norsk - sånn som det skal uttales.

Hyggelig kveld i lyse Norge :-) Her "rignar" det....

29.04.21 21:47, Lidarende no
Debatten dreier seg om sammenfall av sj-lyd og kj-lyd. Språkrådet har en interessant artikkel om
temaet.

https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/skal-vi-pa-sjino-om-samm...
lyd-og-kj-lyd/

29.04.21 22:31, Lidarende no
Artikkelen heter: «Skal vi på sjino? Om sammenfallet av sj-lyd og kj-lyd».

29.04.21 22:53, Carl de
Mange takk for lenken til den interessante artikkelen. Må først tygge litt på det før jeg gjør opp min egen mening om emnet. Lenken ble forresten ødelagt. Her et nytt forsøk med fungerende lenke: https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/skal-vi-pa-sjino-om-samm...

Den ser ut til å fungere i "Voransicht" i det minste.

I artikkelen er det en liten feil:

"Når flere ord blir uttalt likt, kan det føre til misforståelser og til utskifting av enkelte ord med lengre ord"

skulle vel hete:

"Når flere ord blir uttalt ulikt, kan det føre til misforståelser og til utskifting av enkelte ord med lengre ord"

Mange takk!

God natt i Norge :-)!

30.04.21 05:21, Carl de
@Lidarende: Det er spennende å se hvordan utviklingen har gått i de siste 30 årene. Artikkelen "din"
lenker til en nærmest 30 år eldre artikkel: https://www.sprakradet.no/Vi-og-
vartPublikasjonerSpraaknyttArkivetEldreSkaldetvaerenoevindus-skitt

I den betegnes det klart som språkfeil å si "sch" (norsk: "sj") i stedet for "kj". Også "din"
artikkel kommet jo men en klar anbefaling om hva som er bedre språkbruk. Men forfatteren virker
mindre bastant og går ikke så langt å betegne det som språkfeil.

Langt om lenge kommer jo antakelig "sj" til å ta over. Etter mine begrep en forarming av språket og
man ser jo godt hva det fører til når folk forlanger etter vindus-skitt i stedet for vindus-kitt.

Men sånn er det bare.