12.04.21 20:33, Slogen
Bra, på norsk (både adjektiv og adverb), kommer (via lavtysk) fra fransk, brave (jamfør italienske
bravo). Dette gjelder også for det tyske, brav (også fra fransk eller italiensk). Was denkt ihr
Leute, kan en vanligvis oversette bra og brav om hverandre på norsk og tysk, eller blir forskjellene
for store? Jeg synes det er mange likheter når jeg leser på Duden.no, men det er nok kanskje også
forskjeller...
I bokmålsordboka deles ordforklaringa opp i fem grupper. Jeg gir noen eksempler i hver av gruppene,
og spørsmålet er om brav på tysk vil passe inn i alle disse gruppene, eller bare i noen av dem,
hvilke?
1. bra vær i dag, et bra forslag, en bra film (kan byttes med god eller godt)
2. bra folk (dem kan en stole på o.l.)
3. hunden er ikke helt bra (ikke helt frisk eller i form)
4. være bra sliten (ganske sliten)
5. det går bra, ha det bra (det går fint, ha det godt)

13.04.21 08:09, Carl de
Svaret er veldig enkelt. Brav passer ikke et eneste ett av eksemplene. Brav betyr utelukkende
"grei", "lydig", "snill". Om i det hele tatt kunnet man tenkt å bruke "brav" her i nummer to: "Brave
Leute". Helst brukes ord om dyr som hund eller små barn: ein "braver Hund": en grei, snill, rolig og
lydig hund.

13.04.21 08:52, Slogen
Takk for svar, men jeg synes nok ikke du sier det samme som Duden.no, så da synes jeg ikke det blir så
veldig enkelt dette her likevel...
Er det noen andre som mener noe om dette? Les ev. om brav inne på Duden.no først.

13.04.21 10:43, Wowi
Enig med Carl før jeg leste Duden.de (ikke duden.no)
Fortsatt enig med Carl etter å ha lest Duden.de

13.04.21 21:07, Carl de
Takk for bekreftelsen, Wowi :-)

Har nå selv slått ordet opp under https://www.duden.de/rechtschreibung/brav
selv om jeg - som jo primært er tysker - mener å kjenne ordet og dets betydninger ;-)

Jeg ser ikke at noen av de gitte eksemplene / tolkningene i Duden passer innunder dine eksempler - bortsett fra altså Nummer 2 - som jeg jo allerede under noe tvil har sagt meg enig i.

Du kan si "brave Leute", men det er kanskje ikke helt, helt nøyaktig det samme som om man sier "bra folk" på norsk likevel.

På en måte menes altså også på tysk at "brave Leute" er folk man kan stole på. Men meningen er primært at man kan stole på at disse folkene overholder reglene / lovene, at de gjør som de skal.

Man setter dette gjerne i forbindelse med "enkle, fattige, gudstro, rettvise, lovlydige, altruistiske, kanskje også tappere til litt modige (brave) folk".

Riktignok innebærer dette også at de overholder løfter som de har inngått. Så ja, brav i betydning av pålitelig kan du bruke.

Men jeg ville vært nokså forsiktig med bruken av "brav" om folk likevel. En pålitelig ansatt ville kanskje ikke mislikt å bli omtalt som "zuverlässiger Kollege, Mitarbeiter", men trolig ville det hatt en kraftig bismak for ham å bli betegnet for "braver Mitarbeiter". Da høres det ut som denne mannen er litt simpel kanskje og litt altfor godmodig. Vet ikke om det også er med i norsk om en kollege omtales som "bra kollege". Antakelig ikke. Norsk er mindre underfundig på en nedsettende måte som tysk, tror jeg...

Ellers så kan definitivt ikke das "Wetter brav" sein. I hvert fall ikke i så måte at dette er på noen måte idiomatisk. Det ville vært en spesiell måte å ordlegge seg på.

Hunden kan være brav - men da er den altså lydig og snill. Men det at der Hund ist nicht brav, kan absolutt ikke bety at hunden er kvalm eller at den har det dårlig på en eller annen måte.

"brav ermüdet" kan man heller ikke være på tysk. Da ville det i høyden betydd at man var "rettskaffent slitt" - slitt av rettskaffent arbeid.

Og det er også umulig å si "Es geht brav", "hab es brav". Utelukket.

Jeg glemte betydningen under c) i Duden. Men på en måte er også dette ikke en helt egen betydning. Grunnbetydningen er også her at noe følger reglene - bare at det ikke brukes som adjektiv om et menneske - men om en sak eller en handling. En greie som er brav er altså en greie som passer godt inn, som er som det høver seg. Og dette på en måte at det blir kjedelig, "for snill", for underdanig. Det er det samme som allerede møtes i bruken av brav om et menneske. Det ligger lett en litt negativ, nedsettende, overbærende tone i dette adjektivet. Sånn er det her også: En brav kjole er for konservativ, kjedelig, tuktig. Likeså et "brav musikkspill" noe som er for lite levende, for "mye etter læreboken", lite innovativ-kreativ, osv....

Hovedsaklig brukes "brav" om barn eller dyr, især en lydig, snill, medgjørlig hund ...

14.04.21 02:49, Mestermann no
Helt enig med Carl her. På moderne tysk betyr brav fortrinnsvis "flink" i betydningen "flink gutt", "flink hund" osv.

14.04.21 16:09, Slogen
Takk for svar! Det blei klarere for meg nå, trur jeg...

14.04.21 20:21, Carl de
Vær så god! Meget gjerne.