29.04.20 12:35, Sandra1
Stichwörter: egen
Hei

Vor ein paar Tagen hatte ich eine Frage gestellt bzgl. egen.

Min første egen bil oder Min første egne bil

Da zu Beginn der Forumsdiskussion die Meinungen auseinander gingen, hatte ich diese Frage an språkrådet.no gestellt und eine hilsbereite Mail inkl. Lösung bekommen:

Adjektivet egen "som tilhører bare en selv" oppfører seg spesielt.
Etter genitiver og eiendomspronomer bøyes ikke ordet med den svake (entalls)formen på e som andre adjektiver.
Det heter således:
Hansens eget hus (ikke: egne), min egen datter, sin egen oppfatning
Man kan sammenlikne med henholdsvis Hansens røde hus (ikke rødt), hennes kjære mann, sin lille gutt (ikke liten)

Hvis det etter genitiven eller eiendomspronomenet står et adjektivisk ord, bøyes imidlertid egen som vanilige adjektiver: Hansens første egne bil, min første egne utstilling
- og hvis egen plasseres foran det andre adjektivet, virker det å være hipp som happ om vi velger egen eller egne: Min egen røde hytte eller min egne røde hytte.

Når egen bestemmes av et adverb, bøyes egen som et vanlig adjektiv; det heter altså: Jeg trives best i min egen leilighet - men Jeg trives best i min helt egne leilighet.

Egen kan også bety "særegen, eiendommelig, og irriterende, sta" (og har i det siste tilfellet intetkjønnsformen egent (jf. særegent): et egent innfall); i begge tilfeller bøyes ordet som andre adjektiver: hennes egne måte å være på

Iblant kan bøyning og ikke-bøyning av egen således markere en betydningsforskjell:
de taler sitt eget språk "som tilhører bare dem selv"
de taler sitt egne språk "særegne, eiendommelige"
Forskjellen vil trolig gå hus for de fleste, siden egen i betydningen "særegen, eiemdommelig" er blitt ganske uvanlig.

Der Text entstammt laut språkrådet Riktig norsk, av Finn-Erik Vinje

Ich fande diese Problematik super interessant und dachte mir deshalb, dass ich euch an dieser Infromation teilhaben lassen.

Sandra

:)

29.04.20 15:06, Mestermann no
Takk, Sandra. Meget informativt. Det var (som så ofte ellers) Vinje vi skulle slått opp hos.