29.04.20 09:46, Bjorn
Stichwörter: Verb als Substantiv
Hallo. Sprechen als Substantiv, konkret das Deutschsprechen - ist das Snakking?, Taling? - beides g
gibt
gibt keine Treffer im Bokmålwörterbuch.

29.04.20 10:11, Mestermann no
På norsk substantiverer vi vanligvis ikke på samme måte infinitivsformen som på tysk – (das) Rennen, (das) Rauchen, (das)
Warten). I stedet brukes ofte partisippet, som i "løping(en)", "røyking(en)", "venting(en)". Logisk nok må (das) Sprechen da
hete "snakking(en)". Men systemet er ikke like fleksibelt som på tysk når det kommer til sammensetninger med andre
substantiver. "Sigarettrøyking(en)" går bra, men "tysksnakking(en)" kan man rett og slett ikke si eller skrive. Her må man ty til
omskrivninger, og de kan variere etter omstendighetene, f.eks.:

Å snakke/tale tysk
Muntlig tysk
Tysk tale (svært formelt)

Gi et eksempel på hva du forsøker å uttrykke, så skal jeg prøve å finne en god norsk ekvivalent.

29.04.20 11:23, Bjorn de
Aus einem Deutschlehrbuch für 10. Klasse. Anne erzählt von ihrem Austauschjahr in Österreich: "Nur das
Deutschsprechen … Ich dachte, dass ich den ganzen Tag deutsch rede."

29.04.20 12:27, Mestermann no
Tja, det er ikke helt klart for meg hva Anne forsøker å si her på tysk, heller. Men kanskje noe sånt:

"Men når det kom til tysk muntlig . . . jeg trodde at jeg snakket tysk hele dagen." Evt. "Men å snakke tysk . . . osv."

29.04.20 14:46, Bjorn de
Entschuldigung, der Sinn ergibt sich erst im weiteren Text: "Haha! So viele Erasmusstudenten aus ganz
Europa. Die reden natürlich Englisch."
Danke jedenfalls. Ich nehme "Men det å snakke tysk..." (Nur Schade, dass dann dieselbe Wendung im
nächsten Satz schon wieder kommt.)