25.04.20 13:10, Sandra1
Stichwörter: egen, egne
Hallo

Im Deutschen sagt man oft: Mein erstes eigenes Auto

Ist diese Formulierung auch in Norwegen gebräuchlich?

Wenn ja, übersetzt man es "min første egen bil"

Ich weiß, dass "egen" immer nach min, din, sin.... steht - aber an welcher Stelle steht dann "første"?

25.04.20 15:10, Geissler de
Meiner Meinungnach muss nach "min første" die bestimmte Form von egen stehen, also "min første
egne bil". Aber ich lasse mich gern von Norwegern eines besseren belehren.

25.04.20 17:20, Sandra1
@ Geissler: ich dachte egen sei immer dem Possesivpronomen in der unbestimmten Form nachgestellt.

Bin gespannt was die anderen meinen.

25.04.20 18:44, Mestermann no
Jeg ville instinktivt sagt "min første egne bil", men jeg kommer ikke i farten på noen regel for dette.

25.04.20 20:42, Carl de
Tilslutter meg Mestermann og Geissler skjønt jeg ikke kan noe som helst om regler.

Man ville jo også sagt: "den første egne bilen" og ikke "den første egen bilen". Det sistnevnte høres jo grusomt ut! Likeledes ville man vel sagt: "den første egne bil".

Om man derimot kunne sagt: "Min egen første bil" er noe jeg ikke kan svare på. Antakelig ville dette vært riktig rent grammatikalsk. Men det ville også betydd noe annet. Nemlig at alle har en første og andre bil - det være seg den egne eller en fremmed en. Og at det her var snakk om den egne første bilen, ikke den fremmede første bilen.

26.04.20 07:53, Lidarende no
Det heter «den første egne bilen min» med dobbelt bestemmelse og etterstilt eiendomspronomen. Vi sier «min egen bil» med trykket forskjøvet til egen. Jeg ville umiddelbart ha sagt «min første egen bil»- med trykket på adjektivet «første»- for å skille denne bilen fra «den ande egne bilen min». Hvorfor det skal hete «min første egne bil» trenger jeg en nærmere forklaring på.

26.04.20 09:51, Lidarende no
Korreksjon. ..."den andre egne bilen min".

26.04.20 09:51, Mestermann no
Vi må nok bøye "egen" etter "første", slik vi også ville bøye "stor" i "min første store bil".

26.04.20 10:56, Carl de
Hmmm.... det er klart at det heter "den store broren min". Men hva om pronomenet foranstilles? Heter det "min stor bor" eller "min store bror". Jeg heller nesten litt mot det sistnevnte selv om det ser ut til å stride mot reglene. Blander jeg kanskje med "storebror"? Men "min stor bor" klinger jo ikke ! :-(

27.04.20 01:21, Mestermann no
Min store bror.

27.04.20 13:36, Mestermann no
At "egen" skal bøyes i setningen "min første egne bil" ser vi hvis vi bytter ut "bil" med f.eks. "hest". "Min første egen hest" går
jo ikke.

27.04.20 14:16, Wowi
Det er vel heller slik at ubøyd "egen" i "min egen bil" er et unntak fra regelen at adjektivet får bestemt form etter eiendomspronomener.

I kunnskapsforlagets "Norsk grammatikk" står det om "egen":

"Når adjektivet egen har egentlig (refleksiv) bruk, har det ubestemt form etter genitiver og eiendomspronomener: han tok sin egen bil, Hansens eget hus, min egen gutt. Når derimot egen har (ikke-refleksiv) betydning 'særpreget', får vi svak bøyning: Hansens egne måte å snakke på (jf. hans særegne måte å snakke på)."

På hvilken måte 'egen' i "min egen bil" går fra refleksiv bruk til ikke-refleksiv betydning i "min første egne bil", kan man jo lure på. Kanskje er svaret som så ofte: sånn er det bare.

27.04.20 17:14, Wowi
Litt forskning på internett med site:no for å unngå danske sider:

"min egne første" - 6
"min egen første" - 95
"min første egne" - 133
"min første egen" - 56 (ikke tatt med 10 egen-betalte og lignende)

"din egne første" - 0
"din egen første" - 21
"din første egne" - 30
"din første egen" - 5 (ikke tatt med 3 danske)

"hans egne første" - 0 (2 flere treff er flertall)
"hans egen første" - 16
"hans første egne" - 74
"hans første egen" - 6

"hennes egne første" - 2 (9 flere treff er flertall)
"hennes egen første" - 8
"hennes første egne" - 69
"hennes første egen" – 0 (ikke tatt med 2 egen-betalte og lignende)

Tendensen er ganske klar: når egen kommer direkte etter eiendomspronomener, får det ubestemt form.
Hvis et annet adjektiv kommer imellom, er det en betydelig overvekt av svak bøyning (82%).

27.04.20 17:55, Sandra1
Auch ich habe weiter fleißig in allen meinen Büchern gesucht:

Gefunden habe ich (håndbok i grammatikk og språkbruk):
Her bruker vi egen som forsterkerord for possessiver. Vanligvis får et adjektiv bestemt form når det står etter et possessiv, men ordet egen skal stå i ubestemt form.

Leider steht dort nicht was geschieht, wenn ein anderes Adjektiv dazwischen kommt (in meinem Beispiel "første")

27.04.20 19:11, Mestermann no
Jeg har også slått opp i mellomtiden, og finner det samme som Wowi og Sandra. Det står ikke oppgitt hva som skjer når
"første" kommer imellom som adjektiv.

Men "lytteprøven" gir allikevel svar: "Da jeg var seks år, fikk jeg min første, egen sykkel" kan man rett og slett ikke si. Det
skurrer voldsomt. Det MÅ hete "...min første, egne sykkel." Derfor er det nok sånn som Wowi skriver at "egen" her på en eller
annen måte får ikke-refleksiv betydning, eller rett og slett slik at "egen" bøyes når det står underordnet et annet adjektiv, som
"første."

27.04.20 20:35, Sandra1
1000 Dank an alle

:)