24.04.20 19:38, Espen Askeladd
Stichwörter: være litt på
være litt på
Hei kjære leser!
Hva betyr uttrykket på tysk?
Er det "aktiv", "aufmerksam" eller "sorgfältig"?
Hilsen
Espen

25.04.20 09:33, Carl de
Kjære Espen,
jeg tror nok du må komme med hele setningen.
Jeg har aldri hørt eller lest om et adjektiv "litt". Heller ikke kommer jeg på et substantiv som
lyder slik (bortsett fra "lit" som jo skrives med en "t"). Derfor antar jeg at "litt" her står for
adverbet eller kvantoren "litt". Dermed handler ditt spørsmål om hva det "å være på noe" betyr.
Såvidt meg bekjent fins det dialektalt et uttrykk som heter "være på han". Som antakelig betyr "være
med på noen", "ta del i noe".

Som i: "Han klarte å holde seg vekke fra travbanen i noen dager. Men senest etter en uke så var han
på han igjen og satset store pengebeløp på hester som aldri vant."

Men det kan hende jeg tar feil her. Jeg har bare karrig kunnskap i norsk. Så du får vente til noen
av de norske brukerne svarer. Eller kanskje Geissler som jo og kan litt om norsk. Og har skaffet seg
norsk hustru ;-).

Hyggelig dag, venter spent på hva Nordmennene mener om spørsmålet ditt. Og mitt forsøk om dets
tolkning.

25.04.20 10:09, Espen Askeladd de
Hei Carl,
>jeg tror nok du må komme med hele setningen.
setningen er:
"Hvis du skal være i naturen, må du være litt på." fra Lars Monsen i Fjell og Vidde 06/2019.
Hilsen
Espen

25.04.20 12:06, Carl de
Hmmm....dette overstiger mine begredelige kunnskaper i norsk betraktelig.

Det jeg kunne forestilt meg at er at det her er sløyfet et substantiv som eksempelvis "hogget". Det å "være på hogget" er jo et kjent fast uttrykk: https://no.wiktionary.org/wiki/hogg - antakelig avledet fra svensk "hugget": https://de.wiktionary.org/wiki/vara_p%C3%A5_hugget"

Eller så kunne det kanskje også vært et ord som "vakt" som mangler her: "må du være litt på vakt". Noe som kanskje også passer temmelig godt inn tatt sammenhengen i betraktning. I begge tilfeller går det jo i den retning som også du allerede har forslått...

Men som "sagt": Mæ får vente og sjå hva Nordmennene kommer frem til.

25.04.20 12:23, Carl de
Noe jeg nå legger merke til er at det fins flere kombinasjoner av det å "være på" som alle går ut på at man er i ferd med å gjøre noe, at man er forberedt, i hvert fall aktiv på en eller annen måte.

Som i "være på spranget" som ligner ganske på dette "å være på hogget": Være i ferd med å springe hhv. være i ferd med å hogge til.

Eller så kan du jo også "være på nippet til å gjøre noe". Men her er det en liten forskjell til "være på spranget" siden "nippet" ikke kjennetenger et substantivert verb, men en plass (ytterste spissen av noe).

Sånn sett handler det "å være på" kanskje også om det å være klar til å gå til (en hvilken som helst) aksjon, å være til enhver tid "i ferd med å" reagere.

Kanskje man kunne oversatt det med "tatkräftig", "reaktionsschnell"...?

25.04.20 15:25, Lidarende no
Im Deutschen gibt es den Ausdruck “an sein”. Wenn du in der Natur sein sollst, musst du ein bisschen an sein: eingeschaltet , angemacht oder angeknipst sein.

På norsk er uttrykket muligens en forkortelse for «være på nett» eller «være påkoblet»
Jf. svensk «vara`på» - vara «påkobblad».

25.04.20 16:48, Carl de
Mange takk, Lidarende! Så bra! Da vet vi det! I så fall var alle mine tolkninger feil :-(.

"An sein" kan man faktisk si på tysk - nett som du skriver. Men fortrinnsvis om ting som maskiner, apparater, lys. Lyset er skrudd på - "Das Licht ist an", ovnen kan være slått på: "Der Ofen ist an", eller en "Herd" kan "an sein". Men et menneske kan ikke være "an" eller "angeschaltet" på tysk.

Da må mæ ty til noe annet. Man kunne faktisk sagt noe som: Wenn man in der Natur sein will, muss das Gehirn schon etwas eingeschaltet sein" / "muss das Hirn schon etwas an sein".

25.04.20 18:38, Lidarende no
“--muss das Gehirn schon etwas eingeschaltet sein"”
Det er denne overførte betydniga Lars Monsen legger i uttrykket, og det var på en slik måte jeg mente at «eingeschaltet sein» kunne være synonym for «an sein». Naturligvis er din formulering "muss das Hirn schon etwas an sein" bedre enn «musst du ein bisschen an sein.» Den siste formuleringa er kun direkte oversettelse av Monsens utsagn.

Mange takk for presiseriga.

25.04.20 18:40, Espen Askeladd de
Hei Lidarende,
takk skal du ha.
Hilsen
Espen

25.04.20 20:44, Carl de
Takk for interessant spørsmål og opplysende svar.