22.04.20 08:21, Carl
Hvilke av de nedstående setningene er egentlig riktige?

Altfor lav straff.
Altfor lite straff.
Altfor liten straff.
Altfor lite med straff.

Eller er de rette alle sammen?! Jeg undres nok en gang. Jo mer man betenker seg, jo mindre kan man
:-(.

22.04.20 11:53, Mestermann no
Om en straff kan man si at den er (altfor) lang eller kort, hvis det er tale om en fengselsstraff. Snakker man om
straffeutmåling generelt, kan man si at straffen er høy eller lav, streng eller mild, tung eller lett osv. sett i forhold til
forbrytelsen/forseelsen.

Stundom hører eller leser man bruken "altfor liten straff". Det er såpass utbredt at det vel ikke kan regnes som direkte feil,
men det er upresist. For det første er det spørsmål om en straff i det hele tatt kan være "liten", og dessuten mangler
antonymet: Man kan nemlig ikke under noen omstendighet si at en straff er "stor". Det klinger merkelig.

Denne bruken, "liten straff", har kanskje oppstått i forvekslingen med bruken av "lite" som kvantor: "Barnet får for lite
straff" (= blir ikke straffet ofte nok eller strengt nok; det er for lite disiplin).

("Altfor lite med straff" kan ikke brukes.)

23.04.20 06:18, Carl de
Mange takk, Mestermann. Om jeg forstår det riktig betyr dette at både første og tredje variant er
rette:

Altfor lav straff.
Altfor liten straff.

mens

Altfor lite straff.
Altfor lite med straff.

er feil.

Man kunne derimot antakelig sagt:

Det er altfor lite straff for slike forbrytelser

mens det måtte blitt til:

Det er en altfor liten straff for en slik forbrytelse.

Men bedre ville altså vært:

Det er en altfor lav straff for en slik forbrytelse.

23.04.20 09:01, Mestermann no
Nei, ikke helt. Du kan si om et barn at det får for lite straff, men ikke om en forbryter (se gjerne svaret over en gang til). Det er
analogt til å få for lite kjærlighet, for lite omtanke, for lite disiplin, for lite moro. Eller for mye. Alt sammen er generelle
betegnelser uten noen egentlig avgrensning.

En straff som en forbryter får, er derimot spesifikk og avgrenset. Han eller hun får for lav eller for høy straff, for streng eller for
mild, eller dersom det er tale om fengselsstraff: For lang eller for kort straff.

"For liten" straff er såpass utbredt at man ikke lenger kan regne det som feil, men jeg ville unngått å bruke det. En straff kan
nemlig ikke være "liten", slik den heller ikke kan være "stor".