20.04.20 19:59, Reinsdyret
Stichwörter: Forensik, forensisk vitenskap, kriminalteknikk, rettsmedisin
Hei!
Vet noen om det finnes et tilsvarende studiefag i Norge for "Forensic"?
Jeg kjenner til begreper som rettskjemi og forensisk kjemi, men vet ikke helt om det er korrekte
oversettelser for det tyske studiefaget "Forensic".

20.04.20 21:49, Carl de
Et "tysk" studiefag kan da vel neppe hete "Forensic". I beste fall heter det "Forensik". https://de.wikipedia.org/wiki/Forensik

For det meste dreier det seg vel om rettsmedisin eller Rechtsmedizin: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/2010-07-23-rechtsmedizin-ber...

20.04.20 23:10, Mestermann no
Det tyske ordet Forensik (engelsk: forensic science), må oversettes med forensisk vitenskap. Det er ikke et eget studiefag i
Norge. Forensisk vitenskap faller i flere kategorier, slik Carl viser i sin link. De medisinske delene av en etterforskning foretas
av rettsmedisinere, som er leger (patologer); de øvrige naturvitenskapelige delene gjøres av tannleger, psykiatere,
antropologer, toksikologer, kjemikere, lingvister, entomologer, osv., altså spesialister på forskjellige fagfelt.

Selve de tekniske delene av en etterforskning kalles på norsk kriminalteknikk. Det omfatter ting som åstedssikring, sporsikring
og -fortolkning, våpenkunnskap og ballistikk, Kriminalteknikere er for det meste politifolk utdannet ved Politihøgskolen i Oslo,
med tilleggsutdanning ut over grunnutdanningen.

21.04.20 10:51, Reinsdyret
Tusen takk!Hva synes du jeg skal råde en tysk student; som studerer faget "Forensik" ved
en høgskole i Tyskland; når han vil fortelle på norsk hva han studerer?

21.04.20 15:46, Mestermann no
Forensisk vitenskap. Men han må nok forklare nærmere hva det omfatter i Tyskland.

21.04.20 18:46, Mestermann no
Kanskje: Kriminaltekniske fag.