09.04.20 12:58, UweZ
Hei
Det gjelder bruk av infinitivsformen av et verb i en bisetning/delsetning. Jeg har lagt merke til en
slik bruk av infinitivsformen mange ganger.
Eks.:
1)
"De ble sittende og følge direktebildene." Spm.: hvorfor "følge" og ikke "fulgte"?
2)
"Hun rettet litt på skjortekragen hans og ble stående og se etter ham da han gikk." Spm.: hvorfor
"se" og ikke "så"?

09.04.20 14:36, UweZ no
Mange takk.