01.04.20 07:34, Carl
Trekker man egentlig en konklusjon fra noe (som jeg ville sagt) eller ut av noe som jeg nettopp
nylig leste i en stor nettavis...?
Hyggelig dag alle sammen og hold dere inne og sunne!

01.04.20 12:01, Brendan
Av. (Ikke «ut av» og ikke «fra»).

Av dette kan vi trekke følgende konklusjon...

03.04.20 07:16, Carl de
Mange takk, Brendan og en hyggelig og smittefri dag! Håper du ikke må ut og kan holde deg inne.