22.03.20 20:25, Sandra1
Hei

vielleicht mag jemand meinen Text korrigieren (falls was falsch ist):

Selv om det blir mer og mer vår ute, vær så snille og hold dere hjemme! Pass på dere selv og først og fremst fortsett å være friske.

Soll heißen:
Auch wenn es draussen mehr und mehr Frühling wird, seid so gut und bleibt daheim! Passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund!

Vielleicht mag es sich jemand ansehen.
Først og fremst habe ich zB. noch nie benutzt und war daher was die Stellung im Satz angeht unsicher. Aber da man ikke bei einem Imperativ auch vorne anstellt, habe ich das hier einfach mal genau so gemacht....

1000 Dank und alles Gute euch!

22.03.20 21:02, Carl de
Kommer bare på en ting jeg ville skrevet annerledes: Jeg ville ikke skrevet "snille", men "snill": vær så snill og hold dere hjemme. Men jeg kan ikke forklare hvorfor og er ikke engang 100% sikker.

Først og fremst er veldig gjengse. Du kunne også sagt: "for all del".

Denne "selv" virker litt rart for meg - skjønt jeg vet at Lidarende har anbefalt bruken. Skjønner fortsatt ikke forskjellen på "pass på dere" og "pass på dere selv". Hvem ellers enn man selv skulle anmodningen ellers - uten "selv" - kunne være rettet til?

22.03.20 22:22, Lidarende no
I ettertid innser jeg at "Vær så snill og hold dere hjemme" er korrekt på bokmål. Jeg har latt meg påvirke for mye av nynorsk, der man kan skrive "ver så snille og... " når man henvender seg til flere.

"Pass på dere selv!" Jf "Take care of yourselves!"

23.03.20 09:42, Sandra1
Ich dachte es müsse snille heißen weil ich mehrere Personen anspreche...??

Also: vær så snille og hold dere hjemme?

Wobei es hier ja zusätzlich auch schon mal die Diskussion gab, ob så überghaupt in der Satzkonstrucktion benutzt werden darf....

Also wäre dann "vær snill og hold dere hjemme!" besser? = Ohne så und ohne e bei snill, auch wenn ich mehrere Personen anspreche?

23.03.20 12:28, Mestermann no
"Vær så snill" er en fast sammensetning på bokmål og skal ikke bøyes i flertall.

"Kan du kjøpe melk, vær så snill?"
"Vær så snill å holde dere hjemme."

Når det gjelder "pass på dere selv", så er det også en fast sammensetning, som også finnes i enkelte andre uttrykk:
Vær så snill å passe på dere selv.
Hun var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

I ikke-refleksive forbindelser passer man på andre slik: Jeg passer på ham, de passer på oss. Hvorfor det da ikke heter "pass
på deg" eller "pass på dere", uten "selv" finnes det ikke noen annen forklaring på enn at dette er språklig konvensjon.

"For all del" er et uttrykk som kanskje ikke passer så godt her. Sandras "først og fremst" eller også "fremfor alt" uttrykker
bedre det hun vil si. Grunnen er at "for all del" kan bety "fremfor alt", men det kan også bety "på ingen måte", "bare så det
er klart", "gjerne for meg":

"Det er det for all del ingen som har påstått".
"Ikke misforstå, for all del".
"Hvis du absolutt vil dumme deg ut, så for all del, sett i gang".
"For all del, bare gå."

I en sammenheng som den Sandra angir, kan det lett komme en tvetydighet inn i meningen hvis man bruker "for all del".

23.03.20 15:57, Sandra1
Vielen Dank euch allen, besonders auch für die Erklärung von "for all del".

Bleibt gesund!

23.03.20 17:30, Brendan
«For all del» fungerer omtrent som engelsk «by all means», som også kan oppfattes tvetydig.

24.03.20 11:03, Lidarende no
«Vær så snill å holde dere hjemme.»/ «Vær så snill å passe på dere selv.»

På bokmål må det vel også være tillatt å skrive «Vær så snill og hold dere hjemme.» og «Vær så snill og pass på dere selv.»?

Fortidsprøva viser at begge infinitivene går over til fortid:
Være snill og/å ... > De var snille og holdt seg hjemme.
Være snill og/å ... > De var snille og passet på seg selv.

24.03.20 20:57, Wowi
Du har utelatt "så" i fortidsprøven.
De var så snille å holde seg hjemme
Dette mener språkrådet:
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/vil-du-vare-snill-a-elle...

24.03.20 22:53, Lidarende no
Språkrådet har også ei anna side med følgende setninger: «Vær så snill og hjelp meg» og «Vær så vennlig og fjern dere». Det er ikke avgjørende om «så» er med i fortidsprøva eller ei.
https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Praktisk-grammatikk/Aa_eller_og/#snill

25.03.20 11:43, Wowi
På siden som jeg lenket til, gir språkrådet en klar anbefaling:
Du bør helst velge mellom disse to variantene i infinitiv:
- være snill OG hjelpe
- være så snill Å hjelpe
Så eller ikke så er avgjørende for språkrådets anbefaling. Det blir gjentatt på siden du har lenket til:
På bokmål har det tradisjonelt vært regnet som riktigst å bruke så pluss infinitiv med å: «Vær så snill å hjelpe meg»
Men det åpnes også for å godta kombinasjonen så + og, særlig på nynorsk.

Denne diskusjonen har vi hatt før (juni 2019). Det er ikke noe mer å tilføye fra min side.