05.07.19 21:01, boso
Hvordan skulle man tolke "linjeorganisasjon" som i "Prosjekteiere, og deres rolle som bindeledd
mellom linjeorganisasjon og prosjektet".

06.07.19 12:19, Carl de
Mener du hvordan man skal tolke det eller hvordan det skal oversettes? Det er jo en stor forskjell.
På tyske ville man oversatt linjeorganisajon med "Linienorganisation" eller "Linie" eller
"Linienorga". Antakelig er det en amerikansk jålete betegnelser for noe selvfølgelig som direkte har
blitt oversatt til norsk og tysk. Bingo:
http://www.businessdictionary.com/definition/line-organization.html
"Die Linie" betegner altså den helt alminnelige "befals- og ordrekjeden" i en bedrift til forskjell
fra "befals- og ordrekjeden" i et prosjekt der prosjektlederen råder over prosjektmedarbeiderne