12.01.19 11:04
Hvordan uttrykker man "ab" i kombinasjon med tall på norsk? "Ab drei Kindern sollte es
kein Kindergeld mehr geben" Meg og fra tre barn...?

12.01.19 12:33, Mestermann no
Med "fra og med", dersom det innbefatter det tredje barnet, og med "etter", dersom det gjelder for alle barn etter
det tredje:

Fra og med tredje barn/fra og med tre barn skal det ikke utbetales barnetrygd = man får barnetrygd for de to
første barna
Etter det tredje barnet/etter tre barn skal det ikke utbetales barnetrygd = man får barnetrygd for de tre første
barna.

13.01.19 10:37
Mange takk!