07.01.19 19:13
Stichwörter: fuge-e
Heinzelnissen angir et oppvaskstativ. Kunne an ikke også skrevet oppvaskestativ med fuge-
e? Mange takk for svar.

07.01.19 20:43
Nei, det må hete oppvaskstativ.

08.01.19 04:03, Mestermann no
Man skulle tro at det var mulig, siden det heter vaskeklut, vaskebjørn, vaskemaskin og vaskedag. Men
oppvaskestativ går ikke; det må hete oppvaskstativ, som 20:43 påpeker. Det kan ha å gjøre med at fortstavelsen
"opp" er blitt tilføyd. Det teoretiske ordet uten "opp" ville nemlig vært nettopp "vaskestativ". Men jeg tror ikke at
det er mulig å utlede noen almenn regel om hvordan fugelydene kommer og går i slike tilfeller.

09.01.19 02:46
Mange takk! Jeg ville jo sagt oppvaskemaskin. Men det og er vel feil da. Iallfall finnes
den del nordmenn som også virker å ta feil.

09.01.19 08:02
Oppvaskmaskin ja

09.01.19 09:43
Takk så mye

13.01.19 19:04
Jeg er ingen grammatikkekspert mhp. norsk, men utgangspunktet er her substantivet en 'oppvask', og ikke verbet å 'vaske', og derfor forblir substantivet som det er.

13.01.19 23:20, Mestermann no
Det er en logisk slutning, men fuge-e har som oftest mer med usus å gjøre og er ikke konsekvnt, sml. bormaskin
(ikke "boremaskin"), julaften (men "juledag"), barneseng (og ikke "barnseng") osv.

14.01.19 00:11, Mestermann no
Nå fant jeg regelen:

Der den forekommer kan fuge-e kun settes sammen med en stamme som har enkelt stavelse.

hest-e-ekvipasje og tre-hest-ekvipasje (ikke: tre-hest-e-ekvipasje).

Følgelig altså: vask-e-maskin, opp-vask-stativ (ikke: opp-vask-e-stativ).

Hvilke ord som tar fuge-e og hvilke som ikke gjør det, er det derimot vanskelig å gi noen regler for.