28.10.18 20:27
Stichwörter: krystallsyke
Hei kan dere hjelpe meg med ordet kristallsyke?

28.10.18 21:31
benigne paroxysmale positionale Vertigo (BPPV)

Die umgangssprachliche Bezeichnung lautet Lagerungsschwindel

Dette kunne du slått opp selv!

https://www.naob.no/ordbok/krystallsyke

28.10.18 21:56, Mestermann no
Ja, men spørreren har skrevet kristallsyke med i. På tysk skrives første del av ordet som kjent med i: Kristall.
Siden det er det samme ordet som norsk krystall, er det lett å ta feil i farten.

Slår man opp i NAOB eller SNL på kristallsyke, får man ingen treff, så det er vel derfor hun eller han har spurt her i
forumet.

Stikkordet er rettet til krystallsyke med y.

28.10.18 23:54
https://www.naob.no/s%C3%B8k/kristallsyke :

"Mente du krystallsyke?"