17.10.18 19:45
Er det egentlig riktig å bøye et adjektiv i komparativ på norsk? Konkret eksempel:

"Jo hardere og jo mere ulikt et samfunn blir jo lenger er folk villige til å gå."

Er det riktig med 'ulikt' her? Burde det ikke stått 'ulik' i stedet for 'ulikt'

17.10.18 20:05
et ulikt samfunn
samfunnet blir ulikt

17.10.18 20:55
altså også mere ulikt?

17.10.18 22:26
Ja (men jeg foretrekker "mer" istedenfor "mere")
Komparativ er ubøyd fordi formen ender på -e (-ere). Det er en regel at adjektiver på -e ikke blir bøyd: et moderne hus. Men: et mer brannsikkert hus, et mer komfortabelt hus.

18.10.18 00:18
Hmmm forstår ikke helt hva du mener med "er ubøyd fordi..."? For ulikt er jo bøyd. Du
mener kanskje " ubøyd hvis.."? Selv da forstår jeg det ikke helt i og med det vel ikke
ville gått an å bøye et ord som moderne uansett ???
Men forstår i hvert fall at det blir til mer ulikt samfunn.
Mange takk!

18.10.18 08:36
Jeg mente å kommentere din oppfatning at et adjektiv i komparativ per se ikke blir bøyd. Det ser bare sånn ut fordi adjektiver på -e ikke blir bøyd (de fleste adjektiver får -ere i komparativ og ender da på -e). "Moderne" er bare et eksempel.

18.10.18 08:56
Komparativet her er «mere ulikt».

«Mere» er bare en alternativ form av «mer», det er ikke snakk om et suffiks / en bøyning
av «mer». Mermere og flerflere.
-Tutankoopa

18.10.18 08:57
Sorry, det ble litt rotete: mer / mere og fler / flere
-Tutan

18.10.18 10:15
LOL. Du gjør misforståelsen komplett, Tutankoopa. Selvfølgelig er mere ikke en bøyning av mer.

18.10.18 10:42
Alltid hyggelig å kunne bidra med en bjørnetjeneste :P
-Tutankoopa