17.10.18 18:02
Mestermann har sperret tilgangen til Heinzelnisse fra hele det tyske hovedjernbanenettet :-). Vel, vel. Der er sikkert ingen som vil kike på Heinzelnisse-siden fra tyske tog uansett?

17.10.18 23:08, Mestermann no
Det er det ikke jeg som har gjort.

18.10.18 00:36, Geissler de
Ikke jeg heller, i hvert fall ikke med vilje. ;-)