06.10.18 13:07, Mestermann
Jeg minner om at dette er et forum for språkspørsmål. Andre tema kan redegjøres for forsåvidt som de har
relevans for det språklige temaet eller forståelsen av et språklig spørsmål. Men forsøk på å bringe inn andre
diskusjonstema, åpenbart kamuflert som språkspørsmål, blir strøket uten advarsel.

06.10.18 22:40
Det er så lett gjennomskuelig. Hvorfor gidder han?