05.10.18 08:46
Hva er egentlig "overlevelsesdeler" for noe? Det forekommer på den her siden
https://www.iopt.no/unnfangelse-som-utgangspunkt-for-tidlig-traumatisering/ og jeg forstår
bare ikke hva det skulle vært.

05.10.18 08:51
Det er ikke noe fast begrep jeg kjenner til ihvertfall. Men utifra teksten gjetter jeg
på at overlevelesesdeler og traumatiserte deler beskriver ufordelaktige deler av den
menneskelige psyken (når det kommer til oppvekstmiljø for barn), i kontrast til de
"sunne psykiske delene".

Har bare lest de to første avsnittene.
-Tutankoopa

05.10.18 08:59
Mange takk. Det gir jo mening. Fin dag.

05.10.18 09:06
"Unnfangelsen kan være et resultat både av at overlevelsesdeler og traumatiserte deler hos foreldrene er satt i sving." Dette er jo et spesialisert fagspråk som må sees i sammenheng med artikkelen for øvrig. Overlevelsesdeler er her et konstruert ord du ikke vil ikke finne i norsk dagligtale. Jeg tror du forsøksvis vil kunne erstatte deler med komponenter. Unnfangelsen kan være et resultat av at komponenter av både overlevelse og traumer hos foreldrene er satt i sving.
Hilsen Helge.

05.10.18 09:33
Mange takk også til deg, Helge. Jeg aner jo meningen. Men å oversette det til tysk makter
jeg ikke. Hyggelig dag for deg også.

05.10.18 17:01, BeKa de
"Overlevelsesdel" dürfte eine 1:1-Übersetzung des Begriffs
"Überlebensanteil" ins Norwegische sein. Dieser deutsche Begriff wiederum
stammt aus der vom Münchner Psychotherapeuten und Psychologieprofessor Franz
Ruppert entwickelten und ausformulierten "identitätsorientierten
Psychotraumatheorie".

Einzelheiten zu Rupperts Theorie und der darauf fußenden Traumatherapie
findest du in der Wikipedia unter dem Stichwort "Identitätsorientierte
Psychotraumatherapie". (Leider bekomme ich den diesbezüglichen Link gerade
nicht vernünftig umbrochen.)

Gruß
Birgit

05.10.18 18:44
Hvordan visste du dėt? Det ville jeg jo aldri kommet på!
Mange takk!