01.10.18 21:17
Jeg dro til Tsjernobyl for bedre å forstå temaet for kveldens Folkeopplysningen:

ELLER:

Jeg dro til Tsjernobyl for å bedre forstå temaet for kveldens Folkeopplysningen:

ELLER:

Jeg dro til Tsjernobyl for bedre å forstå temaet for kveldens Folkeopplysningen bedre:

???

01.10.18 21:43, Mestermann no
Første setning er helt riktig.
Andre setning er ikke riktig.
Tredje setning ville vært riktig dersom det ikke hadde stått "bedre" to ganger, men bare én gang, helt til slutt.

Som hovedregel skal infinitvsmerket stå rett foran verbet. Det eneste unntaket er i nektesetninger, der man for
klarhetens skyld kan velge å sette nektelsesordet "ikke" etter infinitivsmerket.

02.10.18 21:56
Mange takk!