26.07.18 16:22
Hva betyr egentlig: "På lørdag takka en bauta av de sjeldne av." ?
Hvordan måtte man oversatt dette? "Am Samstag trat einer der Grundpfeiler meines Lebens ab?"

26.07.18 18:17, Mestermann no
En bauta, eller en bautastein, er opprinnelig en høy, utilhugget stein, brukt som gravminne i norrøn tid og
gjenopptatt i nyere tid, da gjerne som minnesmerke. "Nede ved fjorden står en enkel bautastein til minne om
sjøfolkenes som mistet livet under krigen."

I overført eller figurativ betydning brukes det om en person av stor betydning, en personlighet som ruver, et
menneske man ikke kan tenke seg at blir borte. "Erik Bye var en bauta i samfunnet vårt." "Kong Haakon VII sto
som en bauta under okkupasjonen".

Det er nok vanligst å bruke uttrykket om personer av stor allmenn betydning, men det kan vel kanskje også
brukes om mer personlige relasjoner. Men da helst med tilføyelsen "i livet mitt" eller "for meg", "for oss" osv. "I
vår familie var Bestefar en bauta."

Å takke av kan bety forskjellige ting, f.eks. å dø. Men det kan også bety at noen tar farvel med en gjerning, slutter
med sin virksomhet, yrke el.l.

Uten mer sammenheng er det derfor vanskelig å vite hvordan du skal oversette dette. Men kanskje opplysningene
du har fått, gjør at du finner svaret.

27.07.18 01:00
Har det herfra: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9mdPJM/broren-til-haavard-pedersen-i-hylle...

Men da har jeg sannsynligvis tolket og oversatt det rett selv om jeg stusset litt over bauta og "av de sjeldne".

Mange takk.