05.06.18 18:27
Hva menes med "Zeitstufe"? Er f.eks. setningene <Das wären Krankenhäuser!", og "Das
müsste er eigentlich wissen" preteritum/fortid???

06.06.18 08:33
Zeitstufe er noe som presens, preteritum ...
wären/müsste er konjunktiv.