05.06.18 14:48
Krever ordet "anstatt" genitiv? For eksempel i setningen <Jeg velger dama istedenfor
mannen> - <Ich wähle die Frau anstatt des Mannes>??

05.06.18 15:54
Det kommer an på om ”anstatt” brukes som preposisjon ( = anstelle) eller konjunksjon ( =
und nicht). Som preposisjon styrer ”anstatt” som regel genitiv. Brukt som konjunksjon er
det setningens verb som avgjør kasus. Eksempel: Ich überreichte ihr anstatt ( d. v. s.
und nicht) ihrem Mann das Geschenk.