Direkt zum Seiteninhalt springen

"Korleis det gjekk då dei sloges, seier ikkje soga noko om."

Er "dei sloges" eksempel på mediopassiv? Forma kan vel være både refleksiv og resiprok.

12.03.18 19:28, Geissler de
På bokmål ville setningen jo blitt "Hvordan det gikk da de sloss, sier historien ikke noe
om."

Du har rett i at verbet slåss er et eksempel på mediopassiv, og her er betydningen
resiprok, for det betyr jo "slå hverandre"

12.03.18 21:44
Takk, Geissler. Sitatet er henta fra dialogen mellom Tristan og Kristin fra Valle i Setesdal, en svært konservativ dialekt. På islandsk bøyes verbet å slå slik: infinitiv slá , preteritutm entall sló, preteritum flertall slógum-perfektum partisipp slegið. Det fins også ei form slogust. Sloges i Setesdal er trulig ei resiprok form som tilsvarer slogust på Island.

12.03.18 23:31
På nynorsk heter infinitiv av verbet med resiprok betydning slåst og preteritum slost. "Korleis det gjekk då dei slost, seier soga ikkje noko om." Passivforma heter i infinitiv på nynorsk slåast el slåas. Eks. Graset må slåast. Bokmål:Gresset må slåes.

13.03.18 01:15
Som på bokmål: slå - slo:
De slåss (nåtid) - de sloss (fortid)