Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei

Übersetze ich å melde seg fra mit abmelden?
In meiner Vokabelliste steht nämlich å melde seg fra til arbeidsgiveren om sykdom.

Björn

22.02.18 11:06
Abmelden er vel heller "melde seg av", men kanskje "melde seg fra" kan fungere i visse sammenhenger/dialekter og? Det er nok i alle fall mer ukjent.

"Melde fra" er benachrichtigen, informieren, etc. Å skrive det med refleksivt pronomen er ukjent for meg. Det bør stå "melde fra til arbeidsgiver om sykdom".
Kanskje har man blanda de to verbene sammen?

22.02.18 18:47
Hei Björn,

dersom jeg husker rett på basis av min barndoms norsk heter det "å melde fra seg", ikke "å melde seg fra"

"Du må melde fra (deg) før du kaster opp i bilen i alle disse svingene..."

Björn

22.02.18 18:52
Man brukte vel også si noe som "Du må melde/si ifra før du blir kvalm og brekker..."
Arbeidsslaven må altså melde fra seg om sykdom.

22.02.18 20:14
in deiner Vokabelliste sollte die Wendung ohne "seg" stehen. Also: å melde frå om
noko til nokon" - jemanden von etwas in Kenntis setzen/ informieren. , z.B. å melde
frå om sjukdom til arbeidsgjevaren" - den Arbeitgeber von der Krankheit in Kenntnis
setzen.

Sich abmelden kan man übersetzen mit "å melde seg av" (oder evl. "å trekke seg")

"å melde seg frå" geht nicht, es sei denn im Sinne von "sich melden aus" - z.B. unser
Reporter meldet sich aus dem umkämpften Gebiet.

23.02.18 05:46
Vielen Dank euch!

Björn