29.01.18 22:50
Stichwörter: Gestirn, himmellegeme, Stern, stjerne
Finnes det et norsk ord for "Gestirn"? Eller sier man bare "stjerner"? Google-translate
oversetter det med "stjerners". Det har jeg aldri hørt før. Er det riktig?

29.01.18 23:35
På norsk bruker vi bare stjerne, stjerner.

30.01.18 01:08, Mestermann no
Som det fremgår når man sammenligner de to ordene Stern og Gestirn, så er de beslektet i sitt opphav. Gistirni
var såvidt jeg vet flertall på gammelhøytysk av stern. På norsk har det opprinnelig norrøne stjarna ikke hatt
noen lignende deling, men er blitt til "stjerne".

Det er så vidt jeg vet en viss betydningsforskjell mellom Stern og Gestirn, men også litt betydningsuklarhet. En
lignende betydningsuklarhet finner man forsåvidt også på norsk når folk peker på en lysende planet og kaller den
en stjerne (som den jo strengt tatt ikke er). Her er tysk med sine to ord mer nyansert. Mens Stern (strengt tatt)
betyr en stjerne, kan Gestirn egentlig betegne ethvert lysende eller lysreflekterende himmellegeme.

Teoretisk kan man altså oversette Gestirne med "lysende eller lysreflekterende himmellegeme", eller bare med
"himmellegemer", men det finnes det jo et annet ord for på tysk, analogt til det norske, nemlig Himmelskörper. Det
har dessuten ikke den samme poesi. Når Goethe skriver i Gesang der Geister über den Wassern:

"...Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne"

...så blir det feil å oversette det siste ordet med "alle lysende eller lysreflekterende himmellegemer"! :-)

Gestirn må derfor i all praktisk, ikke-vitenskapelig bruk oversettes med "stjerne".

30.01.18 07:26
God morgen ??

Hustad skriver:
Gestirn n <dels høyt.> himmellegeme, stjerne: der Lauf el. Gang der -e stjernenes gang; ein neues - entdecken oppdage en ny Sterne; unter e-m unglücklichen - geboren sein være født under en uheldig stjerne

God tirsdag fra Claus i Kristiansand

03.02.18 10:49
Himmellegeme er en god oversettelse skjønt det også finnes Himmelskörper på tysk...

03.02.18 10:54
Såg ikke at MM allerede hadde henvist til det samme med nærmere forklaring. Han har nok rett i det han skriver om Gestirn og Himmelskörper i dikt...