24.01.18 11:38
Heisann tilsammen,

Heter det:

stille opp på rekke eller

stille (opp) i rad og rekke?

Er det altså "i" eller "på" rekke og må "opp" med i vendingen?

Mange takk...

24.01.18 17:55, Mestermann no
Man bruker vanligvis preposisjonen "på" i begge tilfeller.

Å stille opp er egentlig noe annet enn å stille. Når man fysisk inntar oppstilling, stiller man opp.

25.01.18 07:59
Jeg var ikke helt klar nok.
Jeg mente ikke å stille SEG SELV opp eller å stille, men å stille NOE eller NOEN på/i rad og rekke som i betydning av å sette ting på plass.
Å stille betyr jo også å troppe opp, å oppbakke om ikke jeg tar feil nå.
Men jeg går ut fra at det blir det samme likevel og at det dermed også ting blir stilt PÅ og ikke I rad og rekke og man man ikke stiller dem OPP på rad og rekke, men bare stiler dem bare på rad og rekke.
Likevel mener jeg at ting også i det minste kan STÅ I og ikke PÅ rad og rekke. Men det er mulig jeg tar feil.
Mange takk.

27.01.18 02:40, Mestermann no
Som sagt brukes for det meste preposisjonen "på" her.

De ble stilt opp på rad og rekke
De stod oppstilt på rekke
De kom gående på rekke og rad