17.01.18 17:40
Ordstilling på norsk..

Den vanlige ordstillingen på norsk ser jo ut som i denne setningen:

Jeg var ikke klar øver dette.

Den rekkefølgen kan bli snudd til en setning som denne:

Dette var jeg ikke klar over.

Samme mønsteret har vi jo på tysk og.

Men så vet jeg at mange til daglig sier noe som dette her i Norge:

Dette var'kje jeg klar over.

Hvorfor er egentlig også dette lov? Etter mine begrep skyldes denne ordstillingen ikke en framheving av jeg siden det ikke ligger noe trykk på "eg" - snarere det stikk motsatte.

17.01.18 18:06
Eksempelet du viser til, er på dialekt. Det er ikke korrekt ordstilling på bokmål.

17.01.18 18:24
Er du sikker på det? For det er jo en helt alminnelig setning som høres veldig ofte. Det går altså ikke an å si noe som:

Dette var ikke jeg klar over - ?

Eller rettere spurt:

Jeg vet jo at det er lov med setningen oppe - men da er det jo trykk på jeg:

Dette var ikke JEG klar øver.

Men uten å sette trykk på "jeg" går det altså ikke an med en setning som denne?

17.01.18 18:29
Ja i denne setningen legge du trykk på "jeg". Det var JEG ikke du som var usikker.

18.01.18 01:40
Tusen takk!