17.01.18 14:23
Jeg studerer tysk ved universitetet, og ofte får vi oppgaver som inkluderer spørsmålet "Geben Sie Beispiele".
Men er ikke "geben" et dativverb slik at det riktige hadde vært "Geben Sie Beispielen?

17.01.18 15:34, Geissler de
Nei, geben er ikke et dativverb, men et verb som kan ha to objekter, et direkte, som
står i akkusativ, og et indirekte, som står i dativ. Vanligvis er det direkte
objektet
en sak, og det indirekte objektet er en person.

Bitte geben Sie mir Beispiele.

Andere verb i denne kategorien er:
schenken, erklären, leihen, empfehlen, kaufen, zeigen, ...

Der Sommelier empfiehlt den Gästen einen österreichischen Weißwein.

Dativverb derimot har kun ett objekt, de kan altså ikke ha noe akkusativobjekt.

Noen eksempler på dativverb:
danken, helfen, folgen, gratulieren, zusehen, zuhören, antworten, ...

Ich helfe meinen Kindern bei den Hausaufgaben.
Darf ich dir gratuleren?

17.01.18 18:10
En kjempebra forklaring synes jeg. Artig nok finnes der unntak selv ved disse eksempler. For selv om "danken" er intransitiv finnes det en vending som lyder:

Er dankte es ihm nicht.

Noe som betyr omtrent noe som:

Han gjengjeldte det ham ikke. (Eller må det hete: "Han gjengjeldte ham det ikke" på norsk???)

17.01.18 19:53, Geissler de
Takk!
Det du skriver om "danken" er sant, men det er altså en mer eller minder fast
uttrykkmåte.
Du kan ikke bruke denne vendingen når noen takker for noe.

*Er dankte ihm das Geburtstagsgeschenk.

(* betyr at setningen ikke er korrekt.)

Det blir da "Er dankte ihm für das Geburtstagsgeschenk".

18.01.18 07:24
Vielen Dank für die ergänzende Erklärung (ikke TO).