26.04.06 16:25
Hey, kann mir jemand das übersetzen? Danke;)
Etter å ha vært på standen til LG, hvilket inntrykk fikk du av LG sine produkter?

26.04.06 16:58
Nachdem du bei LGs Stand gewesen bist: Welchen Eindruck hast du von LGs Produkten (bekommen)?