05.01.18 20:20
Er det noen som vet hvor refleksiv pronomenet skal stå i norsk? Det virker litt rart for meg... Det heter jo f.e. å tørke AV SEG på føttene, ikke altså å tørke SEG AV på beinene.

Men man ville jo ikke sagt noe som å slepe OPP SEG en trappe, men å slepe SEG OPP en trappe. Finnes det en regel for hvor refleksiv pronomenet skal stå henne?

05.01.18 20:50
Har formodentlig løst denne gåten selv vha deduksjon. Man sier jo: jeg må kle av meg skjorten, buksen, osv. eller han burde legge ifra seg denne useden.
I konstruksjonen "slepe SEG opp" er derimot preposisjonen ikke en del av verbet som i verbet kle av/på seg.
Når preposisjonen er en del av verbet så står den altså foran refleksiv pronomenet mens det etter refleksivpronomenet når den ikke tilhører verbet, men viser til objektet. Så innfløkt eller enkelt er det altså...