25.06.17 09:34
Stichwörter: ganske enkelt, rett og slett, schlichthin, schlichtweg, simpelthen
Går det an å oversette simpelthen med "schlichtweg"? Heinzelnisse foreslår "schlechthin". Men
passer schlechthin i det hele tatt? Der Mensch schlechthin ist böse - mennesket simpelthen er
ond. Nei - det passer jo simpelthen ikke, ikke sant?

25.06.17 16:27
Duden: schlichtweg = schlechthin (Synonyme)

25.06.17 18:32
I så fall ville Duden tatt feil. "Der Mensch schlichtweg" kann en ikke si på tysk...

Men det spørs jo om Duden virkelig setter schlechthin likt med schlichtweg. Bare det at et ord blir nevnt et sted i sammenheng med et annet betyr jo ikke at de ordene er synonyme.

26.06.17 14:23, Mestermann no
Selv om ord er synonymer, er det ikke alltid slik at de kan brukes om hverandre i alle tilfeller.

Det gjelder også oversettelser av ord som på to språk betyr det samme. "Mennesket er simpelthen ondt" kan man
nok si på norsk, men det lyder en smule merkelig. Allikevel er schlichtweg eller schlichthin "simpelthen" på norsk.
Vi bruker det bare ikke i den sammenhengen det spørres om.

Med oversettelser er det ofte slik. I det tilfellet det spørres om, må man nok si "mennesket er ondt, ganske enkelt"
eller "mennesket er ganske enkelt ondt," "mennesket er rett og slett ondt".

01.07.17 21:57
Mange takk Mestermann.

Dine forklaringer bekrefter meg i mitt syn at "schlichtweg" er en bedre oversettelse for "simpelthen" en "schlechthin".

Schlechthin har ifølge Duden tre "betydningsretninger":

1. als solcher/solche/solches, an sich; (bildungssprachlich) par excellence

altså noe som en kanskje kunne oversatt med "som sådant", "i det hele", "i seg selv" til norsk:

Mennesket som sådant / i seg selv er ondt

For meg er dette hovedbetydningen. Jeg vet ikke om det har noe å si at det står på plass en i Duden.

og for det andre:

2. ganz einfach, geradezu, schlechtweg, schlicht[weg]; (umgangssprachlich verstärkend) schlicht und einfach; (umgangssprachlich scherzhaft) schlicht und ergreifend; (veraltend) schlechterdings

Her skulle oversettelsen av "simpelthen" med "schlechthin" altså muligens passe. Jeg tviler litt på det. For ville man på tysk virkelig sagt noe som:

"Er ist schlechthin böse." - ? Jeg ville desidert foretrukket her:
"Er ist schlichtweg böse."

og for det tredje:

3. absolut, ganz und gar, komplett; (umgangssprachlich) durch und durch, partout, rein, total; (meist salopp verstärkend) voll

som man antakelig måtte oversette til norsk med noe som "i det hele"

Mennesket i det hele er ondt.

Jeg ser liten forskjell mellom 1. og 3.

Kanskje betyr "som sådant" mer "fra grunnen av", "til å begynne med", "i bunn og grunn", "egentlig" - noe som frambyr muligheten at det kan har forandret seg - mens "i det hele" er ennå mer absolutt.

Men det norske simpelthen har etter mine begrep ikke de betydningene under 1. og 3. "Simpelthen" og "som sådant" er ikke synonyme.

Selv om den tolkingen av schlechthin under 2. passer for simpelthen, så gjør hovedbetydningen det altså ikke.

Jeg skal derfor foreslå å bytte om "schlechthin" med "schlichtweg" som oversettelse av simpelthen. For schlichtweg passer - etter det jeg ser - alltid som oversettelse av simpelthen.