10.04.06 21:20
Masse tekst men kan dere hjelpa meg? Takk.

Es ist fürs erste unoffiziell. Alles war eigentlich vorbereitet, ich hatte alle Dokumente dabei, Artikel aus der Presse, sogar Fernsehen war interessiert. Alles platzte, als die Neuman Company mir keinen Dokument ausstellen wollte, in dem es stehen würde, dass ich nichts bei denen gekauft habe und das keiner aus meiner Familie bei der Company tätig ist. Ich warte auf die Beglaubigung schon das zweite Jahr. Ich hab das alles mit kleiner Unterstützung von Freunden gesammelt. Langsam reicht es, aber tun kann ich ja auch nix, nur warten.

11.04.06 16:30
Inntil videre er det uoffisielt. Egentlig var alt tilrettelagt, jeg hadde med alle dokumenter, avisutklipp, til og med tv'en var interessert. Alt sprakk da Neuman Company'en ikke ville utstede noe dokument til meg, som skulle si at jeg ikke hadde kjoept noe ved dem og at ingen fra familien min jobber hos Company'en. Jeg har ventet for dokumentet allerede for to aar. Jeg samlet alt dette med litt stoette fra venner. Naa er det nok, men jeg kan jo ikke gjoere noe, bare vente.
--
Setter pris paa rettelser!

11.04.06 18:00
sehr gut! Das fiel mir auf:
til og med fjernsynet var interessert
(TV ist der Apparat, aber nicht die Institution)
Company'et
(ist ja englisch, aber in Anlehnung an norw. kompani würde ich intetkjønn vorziehen)
kjøpt noe hos dem
Jeg har ventet dokumentet allerede i to år

Wowi

11.04.06 21:23
Danke für die Korrekturen!

14.04.06 11:49
Mein Vorschlag wäre (frei übersetzt):
Foreløpig er det uoffisielt. Egentlig var alt godt tilrettelagt, jeg hadde alle dokumenter med meg, avisutklipp, ja til og med kringkastingsselskapet var interessert. Alt falt i fisk da Neuman Company ikke ville utstede noe dokument til meg hvor det ville fremgå at jeg ikke hadde kjøpt noe hos dem og at ingen i familien min var ansatt hos Company. Jeg har ventet på dokumentet i to år allerede. Jeg har samlet alt med hjelp fra venner. Sakte med sikkert begynner det å bli nok, men likevel kan jeg ikke gjøre noe som helst. (LG von einer Übersetzerin für Norwegisch wohnhaft in D).