10.04.06 09:27
Hva betyr: von jeder Sorte. på forhand takk.

10.04.06 09:54
Sorte = slag, kategori, utgave, variant
von jeder Sorte = av hver(t) slagkategoriutgavevarianttype