28.04.17 09:20
Wie würdet Ihr nesten i meste laget übersetzen?

Beispiele aus dem Netz:
- Men dette imponerende utstyret virket nesten i meste laget for ham.
- Å kalle T. for en by, var neste i meste laget, selv etter Vestens målestokk.
- Marerittstarten i Rally Tyskland ble nesten i meste laget for Petter Solberg.
- Serien 3-3-1-2-1 er nesten i meste laget om vi skal tro Heidi Weng.

28.04.17 09:36
Fast zu viel des Guten

28.04.17 10:10
Vielen Dank!