13.04.17 09:18
tafse

Hva betyr egentlig verbet å tafse?

Ordboken forklarer det som å rive noe i filler hvis ikke jeg tar feil.

Men det får jeg ikke til å henge på greip med denne setningen her:

"Andie og jeg hadde møtt hverandre der en gang, hadde tafset på hverandre i skyggen inni vakttårnet."

Her ser det jo ut til å bety heller noe som å famle / ta på noen - ?

13.04.17 10:32
Mange takk!