12.04.17 11:03
Stichwörter: i og med, som følge av
I og med

I ordboka finnes der bare innlegget "i og med" for denne konjunksjonen med oversettelsen "som nødvendig følge av".

Jeg tror innlegget burde egentlig ha hett:

"i og med at" og forklaring burde likedan vært:

"som nødvendig følge av at"

For betyr "i og med at" ikke det samme som "siden", "fordi" hhv "da ja", "zumal" på tysk? Forekommer "i og med" uten "at" på slutten?

Hvem har rett? Ordboken eller jeg?

12.04.17 11:16, Mestermann no
Ordboken har rett.

"I og med" kan godt brukes uten "at". Her noen eksempler:

I og med hans manglende oppmøte, ble det besluttet å ekskludere ham fra foreningen.
I og med de siste dagers hendelser, har regjeringen besluttet å høyne beredskapen.
I og med dette er saken avgjort.

Likedan kan "som (nødvendig) følge" også stå uten "at":

Som nødvendig følge av dette, ble huset solgt.
Som følge av hans manglende oppmøte, ble han ekskludert.
Osv.

12.04.17 11:31
Ok. Men i alle disse tilfellene er i og med jo ikke brukt sim konjunksjon mensom preposisjon. Da kan i og med brukes som både det ene og det andre.

Men når det blir brukt som konjunksjon (og det er vel den hovedsakelige bruken) må det vel alltid stå et "at" etter "i og med"?

Det kan vel sammenlignes litt med "pga". Også pga kan vel brukes uten at og med at - alt ettersom om det blir brukt som preposisjon eller konjunksjon.

Jeg var ikke klar over at "i og med" kunne brukes som preposisjon...

12.04.17 11:49, Mestermann no
Jeg kjenner ikke til hva frekvensen av bruken som konjunksjon hhv. preposisjon er, men jeg vil tippe at "i og med"
brukes hyppig på begge måter, så man kan ikke si at den ene bruken er den hovedsaklige. Jeg vil nesten tro at
den preposisjonelle bruken er mer utbredt, idet man ofte som konjunksjon vil bruke "fordi"; det er enklere.

Men brukes "i og med" som konjunksjon, skal det følges av "at". I disse eksemplene ser man også at
konstruksjonen blir litt komplisert og lang, og lett kunne vært erstattet med et "fordi" (NB: uten "at").

I og med at han møtte så sjelden, ble han ekskludert
I og med at det har vært dramatiske hendelser de siste dagene, har regjeringen besluttet å høyne beredskapen
I og med at dette skjedde, er saken avgjort.