02.04.17 14:28
Hallo. Kann jemand mir bitte mit dieser Aufgabe helfen?

Ich habe den folgenden Nebensatz:

", wie sich mit jedem weiteren Kilometer auf der endlosen norwegischen Landstrasse die Sehnsucht nach Aussprache und die Frustration anstaut".

Was ist in diesem Satz das Subjekt?

Die Frage ist, ob es ein Dativobjekt vor dem Subjekt im Mittelfeld kommt. Ich reche damit, dass "wie" an der K-Position steht.

"mit jedem weiteren Kilometer" ist eindeutig das Dativobjekt, aber ist "sich" das Subjekt, oder ist es ein anderes Satzglied?

02.04.17 15:55
Der Satz ist grammatikalisch eigentlich falsch. Allerdings macht eine große Anzahl Deutscher regelmäßig den gleichen Fehler.

Das Subjekt bzw. richtigerweise die Subjekte sind "die Sehnsucht" und "die Frustration". Weil es zwei Subjekte sind, müsste es eigentlich "anstauen" statt "anstaut" heißen.

"Sich" ist kein Subjekt, sondern ein Reflexivpronomen. "auf der endlosen Landstraße" ist natürlich neben "mit jedem... Km" ein weiteres Dativobjekt (und steht damit auch vor den beiden Subjekten). Gleichermaßen ist auch "nach Aussprache" ein Dativobjekt, welches nach dem ersten und vor dem zweiten Subjekt steht.

Zu irgendwelchen Mittel- und Nachfeldern kann ich Dir leider nichts sagen. Die kenne ich nur im Zusammenhang mit Fußball, wo sie mich überhaupt nicht interessieren.

02.04.17 16:02
,hvordan med enhver bidige ytterlige kilometer på den endeløse norske landeveien lengselen etter uttalelse og frustrasjonen vokser seg stort.

Noe sånt noe blir det vel på norsk kanskje...

02.04.17 17:38
På norsk ville jeg sagt: ,"hvordan lengselen etter meningsutveksling og frustrasjonen vokser seg stor etter enhver videre kilometer på den endeløse norske landeveien". Vi har å gjøre med en leddsetning som blir innledet med subjunksjonen hvordan . Subjektene er som 15:55 sier "lengselen etter meningsutveksling og frustrasjonen".

Er "auf der endlosen Landstrasse " og "mit jedem weiterem Km" dativobjekt? Jeg ville kalle dem adverbial som står i dativ. (Dativadverbial) På samme måte er "Nach Aussprache" et dativadverbial, et underledd til overleddet "Sehnsucht". Men kanskje er de grammatiske termene ulike på norsk og tysk?

Subjunksjonen "wie" står i K-posisjon. Spørsmålet er om refleksivpronomenet "sich", adverbialene "mit jedem weiterem Kilometer" samt adverbilalet "auf der endlosen norwegischen Landstrasse" og "subjektene skal stå i Mittelfeld? Da kommer muligens verbalet "anstauen" i "Rechte Klammer"?

02.04.17 17:44, Geissler de
17:38 hat völlig recht. Es handelt sich um Adverbiale, wie man eigentlich schon an der
Präposition erkennt. Objekte haben gewöhnlich keine solche.

02.04.17 17:52
Zur Grammatikkritik in 15:55
Weil es zwei Subjekte sind, müsste es eigentlich "anstauen" statt "anstaut" heißen.
So pauschal gilt das nicht. Duden: Bei singularischen Subjektteilen ist der Bezug auf ein Subjektteil und damit der Singular des Prädikats möglich.

02.04.17 19:04
Womit zu klären wäre, ob es sich um "singularische Subjekte" handelt. Denn wenn damit lediglich gemeint sein soll: Subjekte im Singular wäre die Aussage gleichbedeutend mit: Mach, wie Du willst - nimm Singular oder Plural - ganz nach Belieben. Das bezweifle ich. Ebenso wie, dass der Singular hier richtig ist...

02.04.17 19:31
Forøvrig så har 17:38 og Geissler selvsagt rett: de delene det er snakk om er ifølge tysk grammatikk ingen dativobjekter men ord som står i dativ. Her ble jeg villedet av trådstaterens spørsmål. Men jeg vet ikke hva disse regnes for ifølge norsk grammatikk.
Ellers mange takk for det alternative foreslaget til oversettelsen til norsk. Men der er flere ting jeg lurer på:
1. Uttalese: etter mitt skjønn kan uttalese betegne både måten å snakke på og selve meningsutvekslingen - er ikke det riktig? I ordboka står det sågar "hun ble bedt om en uttalelse i saken" som eneste eksempel. Er det altså feil å bruke uttalelse på den måten jeg gjorde?
2. Ordstilingen: Jeg ser selv at det blir penere norsk med subjektet helt til å begynne med. Men ville ordstillingen i setningen min ha vært direkte feil?
3. Jeg mente å bruke "stort" som adverb. I alternativforslaget er stor blitt til et prædikativum. Det er for såvidt greit. Men må det nødvendigvis være et prædikativum eller kunne en brukt også den adverbiale formen? Om det være prædikativum: hadde det i så fall ikke måttet blitt til flertall - altså "store"?

Forresten så er kanskje en del av trådstarterens spørsmål om "feltene" ubesvart. Ikke vet jeg...

02.04.17 20:54
Moment. Det er et uttrykk som heter å vokse seg stor og sterk. Gutten vokser seg stor,men barnet vokser seg
stort. Her har vi samsvarsbøyning. Lengselen vokser seg stor og frustrasjonen vokser seg stor. Min språkfølelse
tilsier lengselen og språkfølelsen vokser seg stor, ikke store. Det skulle med andre ord bety at vi har ett subjekt.

02.04.17 21:20
Når det gjelder plassering i feltene, ville det være fint om en som har god greie på felt- analyse med Vorfeld,linke Klammer, Mittel-Feld, rechte Klammer og Nachfeld uttaler seg. Jeg er vant med Dietrichsons tilpassete skjema på norsk og kjenner ikke godt nok til det tyske motstykket. Analysen i 17:38 var kun et forsøk.

Jeg har oversatt Aussprache med meningutveksling. Siden vedkommende oppholder seg så lenge på den norske landeveien, mener jeg han har behov for å snakke med andre mennesker, altså dialog. En uttalelse gåren vei, fra sender til mottaker.

02.04.17 21:57
Womit zu klären wäre, ob es sich um "singularische Subjekte" handelt.
Das ist der Fall. "Die Sehnsucht", "die Frustration" sind die singularischen Subjektteile.

02.04.17 23:16
Dann wäre die Aussage des Duden aber:

"Macht, wie Ihr wollt."

Denn es geht ja gerade um die Frage, wie bei zwei Subjekten im Singular zu verfahren ist.

Das Vorliegen von zwei Subjekten im Singular kann kein Differenzierungskriterium dafür sein, ob man den Singular oder den Plural beim Verb zu nehmen hat in einem Satz mit zwei Subjekten im Singular.

Hva mener de ekte nordmennene om spørsmålet om

"lengselen og frustrasjonen vokser seg stor"

eller

"lengselen og frustrasjonen vokser seg store"?

Er det både og? Og hva om det hete:

"Frustrasjonene vokste seg st..." - store eller bare stor?

03.04.17 03:11
Er det ingen som kan hjelpe 21:20 med spørsmålene sine? Jeg forstår ikke det plukk når det gjelder "K Posisjon og Nachfeld" eller Dietrichson.

03.04.17 04:01
21:20:
Jeg fant noe om disse felte-greiene er:

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=...

Ifølge denne siden - om ikke jeg tar feil - er den venstre klammer subkunsjonen "wie" og den høgre klammeren verbet "anschaut". Alt imellom er Mittelfeld.

Så der finnes hverken Vorfeld og Nachfeld her...

03.04.17 06:47
@23:16
Der Duden beschreibt den Sprachgebrauch anhand von tatsächlichen Beispielen aus der Literatur u.ä. Er beantwortet nicht normativ die Frage, wie bei zwei Subjekten im Singular zu verfahren ist. Aber er gibt Fälle an, in denen der Singular der Verbform ganz unüblich ist und somit als falsch empfunden wird, z.B. Herr und Frau Rechthaber streiten (nicht: streitet) sich, und Beispiele für einen Gebrauch wie im OP, der nicht abgelehnt wird.

03.04.17 08:53
Hei

03.04.17 08:54
Hei issa

03.04.17 09:55
Etter min mening har oversettelsene til 1602 / 1738 en ikke helt god flyt i setningene. Det blir litt stivt og urytmisk å oversette 1:1 fra tysk.

"wie sich mit jedem weiteren Kilometer auf der endlosen norwegischen Landstrasse die Sehnsucht nach Aussprache und die Frustration anstaut"

Jeg foreslår:
"hvordan frustrasjonen og lengselen etter noen å snakke med bygger seg opp for hver ny kilometer på den norske landeveien."
Hilsen Helge.

03.04.17 11:14
Helges setning har god flyt, men uttrykket å vokse seg stor (og sterk) er god norsk. Kanskje ville en
mellomløsning være bedre: "hvordan frustrasjonen og lengselen etter noen å snakke med vokser seg større for
hver ny kilometer på den norske landeveien."

03.04.17 20:44
" Dabei ist es schon auch komisch zu beobachten, wie sich mit jedem weiteren Kilometer auf der endlosen norwegischen Landstraße die Sehnsucht nach Aussprache und die Frustration anstaut."

http://www.rbb-online.de/kultur/berlinale/wettbewerbsfilme/2017/rezension-helle...

04.04.17 00:25
Mange takk for deres forslag om å forbedre den norske utgaven av setningen. Den er blitt bedre for hver gang den er blitt forandret på :-).

Kanskje 21:20 kom litt for kort med sitt anliggende om ordstillingsanalyse. Men den er selvsagt ganske avansert.