26.03.17 16:17, hotspur
Etternavn
Hei!
Hva heter du med etternavn? eller Hva heter du til etternavn?

Hilsen, Heinrich

26.03.17 17:21
Til. Oder: hva er etternavnet ditt.

27.03.17 10:43
Med geht nicht.

27.03.17 14:56, hotspur
Danke!