19.03.17 23:13
...stødig på vei ingen steder...

Hvordan må man forstå det ovenstående setningsfragmentet?

"..mit festem Kurs nach nirgendwohin..."? Oder "...trittsicher auf dem Weg nach nirgendwohin"?

Hele setningen lyder:

Elva var ikke stor nå, men den rant oppjaget, i strie, buktende strømmer. I takt med elva gikk en lang rekke menn med blikket festet på føttene, anspente skuldre, stødig på vei ingen steder.

20.03.17 00:15
unerschütterlich ins Nirgendwo ... steht wohl in der deutschen Übersetzung:

https://books.google.de/books?id=5MtqAgAAQBAJ&pg=PT15&lpg=PT15&dq=un...

Så det er vel rett med "trittsicher auf dem Weg nach nirgendwohin" - rent grammatikalsk altså. Om betydningen av "stø" er mere unbeirrbar / unerschütterlich eller trittsicher kan vel diskuteres...

Originalen:

The river wasn't swollen now, but it was running urgently, in strong ropy currents. Moving apace with the river was a long single-file line of men, eyes aimed at their feet, shoulders tense, walking steadfastly nowhere. As I watched them, one suddenly looked up at me, his face in shadow, an oval blackness. I turned away. ( http://www.npr.org/2012/05/14/152289627/exclusive-first-read-gone-girl-by-gilli... )

Schreibstil erinnert etwas an Tod in Venedig.. hmmm

20.03.17 02:18, Mestermann no
Jeg har lest at boka er både god, velskrevet og spennende, og det er alltid viktig når man skal lese en bok på et
fremmedspråk. Jeg tror også den er godt oversatt, for oversetteren er svært kompetent. Men forfatterens engelsk
blir til en svært blomstrende stil på norsk, med mange adjektiver og lange perioder med mange innskudd. Det er
ikke egentlig typisk for norsk, skjønnlitterær prosa, og de (få) norske forfattere som mestrer de lange perioder
med mange innskudd og adjektiver, går til verks på en annen måte.

Som 00:15 bemerker, minner stilen om Døden i Venedig. Det finnes to fremragende oversettelser av Manns
berømte novelle til lytefritt, musikalsk norsk, men allikevel kunne ingen av dem ha vært skrevet slik på norsk,
hverken i gamle dager eller i dag; man merker straks at de er oversettelser.

Det samme kan man umiddelbart se av setningen du spør om lenger ned i forumet, nemlig "Kjærligheten er
verdens endeløse omskiftelighet – løgn, hat, til og med drap, alle som én er filtret inn i den, og den er sine
motsetningers uunngåelige oppblomstring, en praktfull rose med en vag duft av blod". Det er en korrekt
gjengivelse av det som står i originalen, og det er godt løst av oversetteren, men ingen seriøs norsk forfatter med
vettet i behold, død eller levende, ville ha kommet på å skrive noe sånt. Det er helt på siden av stilidealene i norsk
litteratur - enda så forskjellige de kan være seg i mellom, og uansett sjanger.

Så det er mulig at du av rent pedagogiske grunner burde vurdere å finne en bok med et noe mer ukunstlet språk
til å begynne med, så du ikke blir hengende fast i intrikate setninger og blomstrende stil.

20.03.17 12:21
Helt enig. Hvis jeg skulle lære tysk, ville jeg lest en tysk forfatter, ikke en oversettelse av en amerikansk krim til
tysk. Du vil nok ha best utbytte rent språklig av å lese en bok som opprinnelig er skrevet på norsk.

20.03.17 12:22
Som for eksempel Sofies verden

20.03.17 12:56
Den er ikke spesielt godt skrevet. Men den er i det minste på norsk.

20.03.17 14:53
Selvsagt, så har dere rett. Mine valg ved innkjøpet av bøkene vsr en kompromiss mellom norske terningkast, tyske anbefalinger og pris basert på overbevisningen at det måtte være det samme om en leste en opprinnelig norsk bok eller en godt oversatt bok. Det var sikkert litt naivt å tro og ikke den lureste måten å velge imellom.

Når det gjelder akkurat "Flink pike" så samtykker jeg mef Mestermann at den godt oversatt såvidt jeg kan bedømme det da i det hele tatt. Det er hovedsaklig dens mange metaphoriske antydninger som gjør den litt vanskelig å forstå. Det gir jo sannsynligvis mening hvorfor denne lange rekke menn gikk med senket blikk "stødig" "ingen steder". Bakteppe til fortellingen ser ut til å være den økonomiske krise (rettere sagt vel heller: den sosiale krise som har rammet store deler av det amerikanske samfunn). Det har antakelig sin grunn i arbeidsledighet, skam derover og løsgjengeri at disse mennene er ute og går uten mål). Men når en først leser en sånn setning som ikke norsktalend da kan en jo tvile på hva en leser og hva som er virkelig ment.

Dersom boken er kjøpt får jeg bare føye meg i min skjebne og lese den til ende. En "fordel" er jo at det kryr av "eksotiske" norsk ord slik at jeg i hvert fall har anledning til å tøye det karrige ordforrådet mitt litt.

21.03.17 09:40
@ Mestermann, ang. "Kjærligheten er verdens endeløse omskiftelighet – løgn, hat, til og med drap, alle som én er filtret inn i den, og den er sine motsetningers uunngåelige oppblomstring, en praktfull rose med en vag duft av blod"

Nå er ikke norsk mitt morsmål, men jeg tror nesten at hadde man splittet opp setningen og gitt den enda litt enklere grammatikk, så kunne den vært skrevet av Tomas Espedal. Ikke at jeg ikke synes han skriver ganske pretensiøst da, men.

21.03.17 14:55, Mestermann no
Jeg tror ikke engang Espedal ville ha kunnet skrive en sånn setning i fullt alvor... :-) Hans norsk er virkelig bedre
enn som så.