19.03.17 15:06, Geissler
Stichwörter: abgleichen, avstemme, avstemming
Her er et spørsmål om regnskap.

Noen vil beskrive arbeidsoppgavene sine som regnskapsfører i et patentbyrå. En av
oppgavene lyder slik:

____ av avgifter og kundekonti

Bakgrunnen er, såvidt jeg har forstått, at patentbyrået betaler patentavgifter for
kundene sine for å kreve dem tilbake ved et senere tidspunkt. Regnskapsførerens oppgave
går ut på å kontrollere at kundenes betalinger svarer til det patentbyrået har betalt
på forskudd.

Hva skriver man på norsk? Tilsvarende engelske yttrykk er visstnok "matching" eller
"reconciling".

19.03.17 15:25
Og det tyske uttrykk er "abgleichen".

19.03.17 16:31
Utligning?

19.03.17 21:08
Avstemme? Det er det man gjør med de forskjellige kontoene i et regnskap hvis jeg husker rett

20.03.17 10:05, Geissler de
Tusen takk for svarene.