18.03.17 12:19
Stichwörter: Katta, Nidarosdomen, Oslo Katedralskole, Schola Osloensis
"Jens Stoltenberg gikk på Katta". - Gikk han på en katt?

18.03.17 12:32, Mestermann no
Hehe, nei, "Katta" er familiær forkortelse for Oslo Katedralskole.

Oslo Katedralskole - Schola Osloensis - er Oslos eldste skole, antagelig stiftet i 1153, muligens eldre. I dag er
det en videregående skole, og regnes for å være blant de beste i Norge. Den har ligget forskjellige steder i Oslo,
siden 1902 i Ullevålsveien. Skolen har et betydelig, gammelt bibliotek, og er den eneste skolen i Oslo som har
latinlinje, i tråd med sine gamle tradisjoner.

Listen over betydelige alumni er svært lang, Jens Stoltenberg er bare én av dem. Skolen har vært kalt "Katta" i
uminnelige tider. I russetiden bruker artianerne for øvrig en katt som symbol.

18.03.17 13:16
jeg vil bare nevne at katedralskolen
i Trondheim også ble kalt Katta.
Oddy

18.03.17 13:29, Mestermann no
Ja, og det gjelder også for katedralskolene på Hamar og i Kristiansand; de blir også kalt for "Katta", mens
katedralskolen i Bergen blir kalt for "Katten", i tråd med bestemt bøyningsform av "katt" på bergensk.

18.03.17 13:40, Mestermann no
Det er forøvrig Trondheim Katedralskole, Schola Nidrosiensis, som er den eldste av dem; den går tilbake til 1080
og er dermed Norges eldste skole.

18.03.17 13:43
Takk. Det står også at Stoltenberg gikk på Steinern??

18.03.17 13:47, Mestermann no
Det er Rudolf Steinerskolen i Oslo. Waldorfskolene i Norge kalles for steinerskoler, og både den i Oslo og andre
steder kalles gjerne for "Steiner'n", ofte skrevet uten apostrof: "Steinern". I likhet med Katta kan Steinern også
vise til en lang rekke kjente, tidligere elever (men ikke så lang som Kattas, naturligvis).

18.03.17 13:50
Takk. Hvorfor Nidrosiensis og ikke Trondheimiensis?

18.03.17 13:58, Mestermann no
Fordi Trondheims navn i middelalderen var Nidaros, latinisert til Nidros, og dermed altså Nidrosiensis. Nidaros
betyr "oset til elven Nid", og elven som renner gjennom Trondheim heter Nidelven den dag i dag.

Også Trondheim er et gammelt navn, trøndernes hjem, og betegnet området byen lå i. Etter reformasjonen kom
navnet mer og mer til å betegne selve byen, som frem til 1925 het Trondhjem.

I perioden 1925-30 ble byen omdøpt til Nidaros, som ledd i den språklige nasjonaliseringsiveren. Det skjedde året
etter at Kristiania ble til Oslo, av samme grunner. Navneendringen var lite populær blant trønderne, og i 1930 fikk
byen sitt gamle navn tilbake, men med den forskjell at den skulle hete "Trondheim" og ikke "-hjem", ettersom man
i departementet hadde følelsen av at navn med "heim" var "norskere" enn navn med "hjem". På trøndersk dialekt
sier man fremdeles Trondhjem (nærmere bestemt Tronhjæm), og ikke "-heim".

19.03.17 11:30
@13:50:

Eine der berühmtesten und geschichtsträchtigsten Kirchen in Norwegen ist übrigens der
Nidarosdom in Trondheim.

Gruß
Birgit

20.03.17 06:07, Mestermann no
Ja, det er riktig, men selve ordet "Nidarosdomen" har en interessant historie.

Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom, bygget over Olav den Helliges (Olav II Haraldsson, d. 1030) grav.

I middelalderen var den et viktig pilegrimsmål for pilegrimer fra hele Europa. ). I 1814 ble det bestemt i Grunnloven
at den skulle være kroningskirke. Den siste konge som ble kronet her var Haakon VII i 1906, kroningsparagrafen
ble deretter opphevet. Kong Olav V ble signet her i 1958, og Harald V i 1991. Kronregaliene blir for tiden
oppbevart i Erkebispegården ved siden av domkirken.

Selve begrepet "Nidarosdomen" brukes i selve Trondheim mest offisielt, hyppigere utenfor Trondheim, og ble på
samme måte innført i tidligere nevnte nasjonalromantiske periode da man ønsket å gjenvinne "opprinnelige" navn
på både det ene og det andre. I Trondheim kaller man fremdeles i dagligtale oftest kirken bare for "Domkirka" eller
"Domkirken". Grunnloven av 1814 har heller ikke et ord om noen "Nidarosdom", men angir i "kroningsparagrafen",
§12:

/Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke paa den Tid og med de
Ceremonier, han selv fastsetter./

Ordet "Nidarosdomen" er selvsagt i dag et helt etablert, legitimt og brukbart begrep. I denne sammenheng
interesserer bare ordets historie. I den nasjonale iver på slutten av 1800-tallet og utover syntes man nok at ordet
"Nidarosdomen" hørtes flott, nasjonalt og monumentalt ut, antagelig etter tysk mønster, som f.eks. "Kölner Dom".
Det er ingen andre domkirker i Norge som har et lignende navn med "dom"; de kalles Oslo Domkirke,
Stavanger Domkirke osv. Også dette viser at ordet "Nidarosdomen" er en nasjonalromantisk konstruksjon.

20.03.17 21:49
Men så har vi Ullensakerdomen.

21.03.17 03:42, Mestermann no
Ja, du har rett, men det tilnavnet er av ganske ny dato, og er nok dannet etter mønster av "Nidarosdomen" igjen.
"Ullensakerdomen", oftere kalt "Romeriksdomen", heter egentlig Ullensaker kirke. Et flott bygg fra 1958, den
fjerde kirken på stedet (den forrige kirken brant i 1953).