09.03.17 11:36
"Jeg var i tvil om hvad der budde beretter om mit hjem som sygdommens og dødens hjem"
"Ich war im Zweifel daran, was [...] über mein Heim als Heim der Krankheit und des Todes."

Ich habe so meine Probleme beim Übersetzen dieses Satzes was den Gebrauch von "budde beretter" angeht. Könnte es eine alte Form von "by" oder "byde" sein? Und wenn ja, fehlt dann nicht auch noch ein "du" oder "man" innerhalb des Satzes? Oder ist hier einfach nur im Orginial ein grammatikalischer Fehler vorhanden?

Beste Grüße und vielen Dank!

09.03.17 12:04
Hei ??
Jeg kunne tenke meg at det kommer bra bud = meddelse. Da ville det kanskje bli på tysk:
Ich war im Zweifel darüber was die Botschaft über mein Heim als Krankheits- und Todeshaus berichtete/aussagte.
God torsdag fra Claus i Kristiansand

09.03.17 12:06
kommer FRA ikke bra - beklager

09.03.17 15:35, Mestermann no
Setningen gir ikke umiddelbart mening.

Én ting er sikkert, og det er at "budde" ikke er en eldre form for "byde" eller lignende. Så Claus' forslag er nok
dessverre ikke riktig. På rettskrivningen (f.eks. "hvad") ser vi imidlertid at det er en gammel tekst. Etter innholdet å
dømme vil jeg tippe at det er Edvard Munch som er forfatteren?

Hvis dette ikke er en skrive- eller trykkfeil, så vil jeg videre tippe at han henviser til en tysker, kanskje en
kunsthistoriker eller journalist, som har skrevet om Munchs barndomshjem som "sygdommens og dødens hjem",
og at denne tyskeren het Budde, ganske enkelt, altså kollokvialt som på tysk "der Budde". Evd. Munch tok det
ikke alltid så nøye med rettskrivningen eller med store og små bokstaver. Om dette ikke er Munch, er det likevel
min beste tolkning av teksten. Hvis ikke, er nok dette en trykkfeil.

09.03.17 16:06
Hei Mestermann,
beklager det hadde jeg ikke kunskap om at det kunne være tekst om Munchs barndomshjem. Jeg så at det var skrevet "hvad" som jeg tydet som en gammel norsk tekst. Man skriver i Danmark "hvad".
Kunne man da oversette med?:
Ich zweifelte was Budde da über mein Heim als Krankheits- und Todeshaus berichtete.
Meinst Du das könnte die Meinung sein?
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

09.03.17 19:26, Mestermann no
Ja, vielleicht, aber der Sinn ist: Ich war nicht einverstanden mit dem, was der Budde über mein Heim usw.

Oder der Satz enthält einen Druckfehler, oder ist unrichtig wiedergegeben.

09.03.17 22:08
Det kan se ut som Budde er et ettenavn, familienavn fra Nord-Tyskland.
http://www.ancestry.com/name-origin?surname=budde

09.03.17 22:57
" Jeg var i tvil om hvad der b … 
‹beretter› om mit  …  hjem som sygdommens
og dødens hjem – Vist h Vist har jeg aldrig
overkommet intrykkene herfra – Det har osså
været bestemmende for min kunst –"

http://www.emunch.no:8080/cocoon/emunch/TEXTNo-MM_N0037.xhtml#.WMHO3PLNyUk

10.03.17 00:29, Mestermann no
Da har vi forklaringen. Det var ganske riktig Edvard Munch, i et brevutkast til Jens Thiis (MM N37 bl. 1r).

Men "der budde" eller for den saks skyld en ukjent tysker, "der Budde", kan vi se bort fra.

Utkastet er svært fragmentert med utstrykninger. Vesentlig her er at det står "der ... (delvis uleselig)", som
muligens skal være "der beretter", skjønt Munch har kanskje ment å skrive "det beretter". Dersom dét er tilfelle,
sikter Munch her til sitt maleri Det syke barn, (også kalt Syk pike), som han omtaler i forrige avsnitt, og er usikker
på hva dette maleriet beretter om hans barndomshjem som sykdommens og dødens hjem.

Hvis det står "der beretter", er utsagnet mer løsrevet fra en sammenheng, og sikter til at han mer generelt er
usikker på hva som beretter om hans barndomshjem som sykdommens og dødens hjem.

10.03.17 12:08
Mange takk for alle henvisninger! Der er nå noen nye muligheter å tenke meg om.