08.03.17 08:37
Stichwörter: avfyrt av, avfyrt ved, utløst av, utløst ved
Utløse

Blir noe egentlig utløst av eller ved noe? Eller går det an å si begge deler alt ettersom? Altså som for eksempel:
Skuddet ble utløst ved et uhell. Eller:
Katastrofealarmen ble utløst ikke av brannvesenet men av en teknisk feil.

08.03.17 17:56, Mestermann no
Forskjellen er nokså subtil, og litt vanskelig å forklare, men viktig:

En alarm blir utløst av en person eller av en brann - direkte årsak, konkret.
Alarmen ble derimot utløst ved et uhell eller ved en teknisk feil - indirekte årsak, mer generelt.

Overgangen her er glidende: En alarm kan som man forstår bli utløst av en feil (feilen utløste den direkte) eller ved
en feil (det at den ble utløst skyldtes en feil).

Men den kan ikke bli utløst ved en person, alltid av en person.

Alarmen utløses ved brann = dersom det blir brann, blir alarmen utløst.
Alarmen ble utløst av brannen = det begynte å brenne, og alarmen begynte som direkte følge derav å kime.

Merk forøvrig at et skudd like gjerne blir avfyrt som utløst.
Samme prinsipper gjelder: Skuddet ble avfyrt ved et uhell (det var et vådeskudd). Skuddet ble avfyrt av Petter.

09.03.17 07:49
Hei Mestermann,

hjertelige takk! Det ante meg at det kom til å bli vanskelig. Det er jo ikke en helt frenmed tankemåte på tysk. Også på tysk skilles mellom generelle og konkrete sammenheng:m
Bei Brand wird der Alarm ausgelöst.
Durch den Brand wurde...

Men når det kommer til feil og uhell så tenker nordmenn og tyskere annerledes.

Et skudd blir på tysk ikke avfyrt ved et uhell og heller ikke ved en feil. Nicht bei einem Missgeschick, sondern durch ein Missgeschick und niemals bei einem Fehler, sondern durch den Fehler wird etwas ausgelöst.

På norsk ser det ut til å være nøyaktig omvendt:

Et skudd blir vel aldri avfyrt av et uhell. Og selv om en alarm altså kan utløses av en feil likedan som ved en feil så tror jeg faktisk at det ikke ville vært idiomatisk å si at skuddet ble avfyrt av en feil.

Så det der er litt tricky...

09.03.17 09:12
Et skudd kan bare avfyres av en person, men ved et uhell eller ved en feil.