05.03.17 18:19
Stichwörter: Klimmzug, kraftanstrengelse, skippertak
Klimmzug
i overført betydning, hva er det på norsk?

05.03.17 19:15
Klimmzug = armheving
God kveld fra Claus i Kristiansand

05.03.17 20:56
Hei Claus,

han mener antakelig noe sånt som en "Bauchaufschwung".

Altså noe som koster ekstra kraft eller anstrengelse for å oppnå et mål. En slags utfordring. Noe som krever en overvinnelse, som fremstiller et ork, en kraftanstrengelse.

Jeg vet ikke hvilken sportslig øvelse på norsk har denne betydningen. Kan det bli en armheving? Det var litt av en armheving å bygge dette huset? Går det an å si?

Hyggelig kveld

05.03.17 21:14, Mestermann no
Man kan ikke bruke"armheving" i overført betydning på norsk.

Men man kan si krafttak, kraftanstrengelse, skippertak.

05.03.17 21:44
Krafttak eller skippertak høres veldig bra ut for mine ører. Jeg tror det var noe sånt han mente... på tysk har vi jo ordet "Kraftakt"...

05.03.17 22:14
Jo, det (krafttak, anstrengelse osv.) er i prinsippet det jeg mente, men på tysk brukes uttrykket i overført betydning mest negert, dvs. "keine Klimmzüge machen", "ohne Klimmzüge", "krampfhafte Klimmzüge". Så disse ordene passer ikke helt, men anstrengele(r) duger kanskje. Noen eksempler fra internettet:

Wozu also teure Reklame, Markenstrategien, krampfhafte Klimmzüge für das Image?

Zum anderen erlaubt es geschickt, die Schreibweise der Anzahl der Variablen einer Funktion zu erhöhen, ohne Klimmzüge machen zu müssen.

Wenn es nicht bezahlbar ist und es architektonisch nicht passt, sollten wir keine Klimmzüge machen; wir versteifen uns nicht auf den Erhalt der Villa.

05.03.17 22:20
05.03.17 23:43
I de tyske eksemplene passer kraftanstrengelser bedre enn skippertak etter min mening.

06.03.17 00:50
Kraftanstrengelse (fysisk og mentalt) er jo meningen som ligger bak. Det var derfor jeg nevnte dettte ordet som utgangspunkt. Men jeg liker Mestermanns alternativer skippertak eller krafttak bedre siden de korrelerer sterkere med det Klimmzüge som en slags metapher.

Det kunne jo også stått ohne (Kraft-)anstrengung i de tyske eksemplene. Men det gjør det jo ikke. Fordi det er ment: uten overdrivene knep. Ordet kraftantrengelse mangler jo det metaphoriske som kommer frem i Klimmzüge...

06.03.17 01:52, Mestermann no
Det er ofte vanskelig med direkte oversettelse av enkeltbegreper som på det ene språket har bestemte
konnotasjoner, men ikke på det andre. Da må man på det andre språket finne et annet begrep som kommer nær i
konnotasjonene, men ofte vil det ikke treffe 100%. Ett begrep som samler i seg flere konnotasjoner på det ene
språket, må på det andre språket oversettes med ulike begreper, alt etter hva man ønsker å betone.

Skulle man oversette "skippertak" til tysk ville man støte på tilsvarende problemer. Begrepet kommer opprinnelig
fra at skipperen (kapteinen) på en båt sjelden behøvde å anstrenge seg så veldig, annet enn når det var absolutt
nødvendig pga. en eller annen krise ombord. Ordboken oversetter det med Kraftanstrengung, og "å ta et
skippertak" med sich tüchtig antrengen, sich zusammenraffen. Klimmzug ville, som tråden viser, vært en annen
mulighet. Men absolutt kongruent er det ikke, og sånn vil det ofte være.

Alt etter hva som er ment med Klimmzug i en gitt sammenheng må det oversettes ulikt. Enkelte ganger vil
skippertak passe, andre ganger ikke.

06.03.17 11:00
Er "ohne Klimmzüge" synonymt med "uten overdrivende knep"?
I så fall har metaforen "Klimmzüge" konnotasjonen knep i betydningen "Kniff", kleines Taüschungsmanöver, Manipulation zur Erreichung eines Vorteil, Trick. Men verken "krafttak" eller "skippertak" har sidebetydningen knep, lurt påfunn, listig handlemåte.