11.10.16 16:16
Stichwörter: konjunksjon
Hallo!

Kann man sowohl "wegen" und "weil" benutzen für de norwegische "fordi" ?

Wann benutzt mann wegen, und wann benutzt mann weil?

Danke!

11.10.16 20:49, Bjoern de
Hei Nr. 16.16,

Nei, det kan man jo ikke.

"Weil" betyr "fordi (at)" mens derimot "wegen" betyr "på grunn av" / "grunnet".

Det ene er altså en kausal konjunksjon mens det andre er en kausal preposisjon.

Det dannet seg en stor kø på motorveien fordi det hadde skjedd et fryktelig ulykke.
Es bildete sich ein langer Stau auf der Autobahn, weil sich ein furchtbarer Unfall ereignet hatte.

Det dannet seg en stor kø grunnet et ulykke.
Es bildete sich ein langer Stau wegen eines Unfalls.

11.10.16 21:58, Bjoern de
P.S.:
"man" og "mann" skrives etter samme logikken med enten ett eller to "m":

Pronomen: ty.: man - no: man (i betydning av en)
Nomen: ty.: Mann - no: mann (maskulint vesen)