11.10.16 14:52
Har en lekse som handler om "Pluralbildung". Vi skal finne flertallsord i en tekst, og
si hvilke typer "Pluralbildung" som er representert i teksten.

Når vi snakker om "Pluralbildung", er det bare snakk om flertallsendelser, eller handler
det om mer enn det?

11.10.16 19:47
Er ikke dette et spørsmål til læreren din?

11.10.16 21:10, Bjoern de
Der litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt, siden eg ikke vet hva fokusset med oppgaven er rettet mot. Men om eg skulle spekulere, så ville formodet spørmålet refererer til kasus og kjønn. Da ville vært om å vurdere om det er Nominativ, Genitiv, Dativ eller Akkusativ og han-, hun eller intetkjønn...

Men eg tar kanskje feil også...

11.10.16 21:27, Geissler de
Det finnes ni mulige måter å danne flertallsformer på tysk på.
Endelser er én måte å danne flertallet på.
Mulige flertallsendelser er -e, -n, -en, -er og -s (kun fremmedord). Dessuten finnes det noen
uregelmessige flertallsendelser i fremmedord, som Lexikon/Lexika, Atlas/Atlanten,
Genus/Genera m.fl.

Men det finnes også ord som danner flertallet ved hjelp av umlaut, enten med eller uten
endelse. Eksempler på dette er Mann/Männer, Baum/Bäume, Fluss/Flüsse og Vater/Väter,
Apfel/Äpfel henholdsvis.

I tillegg har vi en del ord som er like som har like entalls- og flertallsendelser.
Hankjønnsord på -er som er avledet av verb hører i denne gruppen (der/die Lehrer, Arbeiter,
Bäcker, Fußballspieler osv.). Disse får likevel endelsen -n i dativ flertall.